Trà Đạo ngày 29.08.2017 (Người có Đức – Tánh biết của con chó)


Đức trong Chân Đế & Đức trong Tục Đế.

Hỏi: Kính xin Thầy chỉ dạy về chữ "Đức". Người sống như thế nào là người có Đức? Người ta thường nói tâm lành sinh ra Đức tức là người sống vị tha giúp đỡ người khác phải không thưa Thầy?

- Chữ Đức có 2 nghĩa chính, đó là nghĩa theo chân đế và nghĩa theo tục đế: