Thơ Xuân - Quý Mão 2023


Xuân về trên đất Việt
Những người con tha phương
Kính chúc Thầy mạnh khỏe
Bửu Long - đầy tình thương

Xuân năm nay - hỷ lạc
Thầy tuổi hạc tám mươi
Sáu mươi năm, Viên - Giác
Dạy chúng con làm người
Liễu Ngộ

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét