Căn Bản Giáo Pháp - Cốt Lõi Thiền Vipassanā
Tóm tắt nội dung các bài giảng trong một khóa thiền
của Thầy Viên Minh
Ghi chép:: Anh TuấnNgồi thiền


Thiền thì đi đứng ngồi nằm gì cũng được, nhưng nếu ngồi thì cứ ngồi tự nhiên, tư thế nào thoải mái là được. Chủ yếu là ngồi thư giãn buông xả cho thân tâm nghỉ ngơi vô sự. Buông cái ngã lăng xăng phản ứng tạo tác xuống, thì tâm liền chánh niệm tỉnh giác một cách tự nhiên, đó chính là Thiền tuệ. Nếu thấy điều gì phát sinh nơi thân tâm thì chỉ lặng lẽ, vô tâm mà thấy nó sinh diệt chứ không can thiệp vào. Như vậy tất thấy thực tánh pháp. Còn nếu khi buông mọi tham muốn mà tâm lắng dịu, an ổn thì tâm sẽ tự vào hỷ lạc định xả một cách tự nhiên, đó là chánh định, vô ngã (chứ không phải định do cố gắng của bản ngã tạo thành). Có lúc tâm tự buông không còn cái ta ảo tưởng thì thực tánh pháp hiện ra rõ ràng, toàn diện và rất tự nhiên, không vướng vào bất cứ điều gì ở đời (Ngã, Pháp đều rỗng lặng).
Một số bài kệ của Thầy Viên Minh:VÔ SỰ
Học Đạo quý vô tâm
Làm, nghĩ, nói không lầm
Sáng, trong và lặng lẽ
Giản dị mới uyên thâm.

HỮU SỰ
Nói, làm thường Thận trong
Luôn trọn vẹn Chú tâm
Lắng nghe Quan sát rõ
Đến đi Pháp lặng thầm


TÂM
Tâm không làm muôn việc
Công hạnh trả về không
Sống nhờ ơn không tạng
Chết từ thuở lọt lòng.

BUÔNG
Trong ngoài lặng lẽ chẳng vin đâu
Sáng suốt hồn nhiên khỏi vọng cầu
BUÔNG hết một phen đừng luyến tiếc
Con ơi, ngay đó thấy Đạo Mầu!Pháp Tạ ơn và Sám hối:

Lần đầu tiên, đến trước bàn thờ Phật đảnh lễ rồi ngồi yên tĩnh nghĩ đến Ân đức Tam Bảo, Cha Mẹ, Thầy Tổ, các bậc ân nhân, chư Thiên, Long Thần Hộ Pháp và tất cả chúng sanh rồi cung kính đảnh lễ tạ ơn.

Sau đó, nghĩ đến (hoặc nói thầm) những lỗi lầm do vô minh ái dục đã vô tình hay cố ý tạo nghiệp thân khẩu ý làm hại mình hại người và đảnh lễ xin sám hối.

Nguyện xong, bắt đầu từ đó hàng ngày lạy Tạ ơn và Sám hối (trước bàn thờ Phật hay trong phòng cũng được tùy điều kiện mỗi người), như sau:

- Con xin đảnh lễ tạ ơn sám hối Phật (lạy 3 lạy)

- Con xin đảnh lễ tạ ơn sám hối Pháp (như trên)

- Con xin đảnh lễ tạ ơn sám hối Tăng (như trên)

- Con xin đảnh lễ tạ ơn sám hối Cha Mẹ (như trên)

- Con xin đảnh lễ tạ ơn sám hối Thầy Tổ (như trên)

- Con xin đảnh lễ tạ ơn sám hối Chư Thiên, Long Thần Hộ Pháp (như trên)

- Con xin đảnh lễ tạ ơn sám hối các bậc ân nhân (như trên)

- Con xin đảnh lễ tạ ơn sám hối tất cả chúng sanh (như trên)

Cuối cùng, xin nguyện sống vô ngã vị tha lợi mình lợi người để thiết thực tỏ lòng báo ân và sám hối. Nguyện sống nhẫn nại với mọi nghịch cảnh, nghịch nhân, không để cho bản ngã đối kháng manh động, bình thản học ra bài học giác ngộ giải thoát.

Đồng thời, nếu cần cầu nguyện điều gì không vì ích kỷ cá nhân mà là cho tha nhân, cho chúng sanh, cho Phật Pháp, cho hạnh phúc của nhiều người thì thành tâm cầu nguyện.


Ghi chép:: Anh Tuấn


 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét