AudioBook: Khai thị thực tại - Thầy Viên Minh

 


Mục lục
 1.  SỰ THẬT VỀ KHỔ
      - LỜI TRÌNH BẠCH 00:55​
      - Học và Hành 5:53​
     - Pháp được Phật khai thị là gì?  17:00​
     - Sự Thật về Khổ  25:50​
     - Có phải tu để thoát khổ?  28:40​ 
     - Cảm giác khổ và nhân đưa đến “khổ khổ”  31:30​
     - Cảm giác lạc và nhân đưa đến “hoại khổ” 44:10​
     - Cảm giác xả và nhân đưa đến “hành khổ” 48:30​
     - Thấy ra Bốn Sự Thật  52:20​
    - Chỉ thấy, không có “ta” thấy  54:10​
    - Đừng cố tham thiền, chỉ cần tâm trong sáng  57:15​
   - Hỏi đáp 1:07:28


Mục lục:
2. TẬP ĐẾ
- Bản ngã và Tập đế  2:25​
- Ngũ uẩn: cơ cấu hình thành bản ngã  5:25​
- Ngũ uẩn → kinh nghiệm → bản ngã → Tập đế   7:15​
- Mười hai duyên sinh  8:44​
- Phần hỏi đáp   27:00​
- Tri kiến chân thực  29:34Mục lục:
ĐẠO ĐẾ - DIỆT ĐẾ
    -  Khúc gỗ trôi sông 7:22​
    -  Câu chuyện 500 kiếp làm chồn 33:21​
    - Tu là gì? 34:35​
Hỏi đáp:
1. Hỏi:  Bạch thầy, trong hiện tại mình đang tạo nên cái tâm bất thiện, và cái tâm bất thiện đó có thể tạo ra những điều bất thiện khác, chẳng lẽ mình cứ để yên nó đó sao? 35:40​
2. Hỏi: Bạch thầy, vậy điều thầy dạy có mâu thuẫn gì với những lời Phật dạy trong bài Kinh Song Tầm là khi có một Pháp bất thiện xuất hiện thì mình phải khởi lên một Pháp thiện để đối trị, thậm chí là ép lưỡi lên nóc họng để trấn áp nó? 39:30​
3. Thế nào là thuận pháp? 43:48Mục lục:
ĐẠO ĐẾ - DIỆT ĐẾ (tt)

- Ngay đó mà thấy  1:03​
- Ăn trộm pháp  5:24​
- Trả pháp lại cho pháp 7:29​
- Vô minh và hữu vi, hữu ngã 10:37​
- Minh và vô vi, vô ngã 12:04​
- Hữu: Tạo tác để trở thành 15:12​
- Giới định tuệ tự tánh 18:02​
- Có phải giới sinh định, định sinh tuệ không? 21:48​
- Kiến thức và tri kiến 32:00​
- Tánh Biết và Pháp  37:46​
- An và trật tự vận hành của pháp 42:22​
- Hữu sự và vô sự  50:19​
- Hỏi: Nếu con đang khát nước, có nước để uống thì khỏe, tâm không bị vướng mắc gì. Nhưng nếu không có nước để uống ở đó thì sẽ rất khát và tâm con cứ bị ám ảnh bởi nước thì phải làm sao? 58:35​
- Mở những trói buộc 1:03:41​
- Có cần phải tu luyện mới đắc Đạo Quả? 1:05:12​
- Lý tưởng tu hành có phải cũng là ham muốn?  1:09:20​
- Tâm thức và Tánh Biết 1:11:52

Mục lục:
* Ý Nghĩa Quy Y Tam Bảo & Các Pháp Bổ Túc
1. Quy y Tam Bảo 00:00​
2. Vì sao Phật, Pháp, Tăng là Tam Bảo? 6:13​
3. Ai quy y và quy y ai?  8:03​
4. Quy y Tam Bảo chính là hành trình giác ngộ  10:20​
 - Hỏi: Con rất tâm đắc cách giảng quy y Tam Bảo của Thầy, nhưng liệu như thế một người sống với thân khẩu ý luôn sáng suốt định tĩnh trong lành có cần làm lễ quy y không? 12:54​

5. BA-LA-MẬT - “ĐẾN BỜ KIA” 14:15​
6. PHÁP MÔN HỖ TRỢ  38:17​
Pháp môn không phải là phương pháp

7. Bốn pháp hỗ trợ:  41:40​
 - Hỏi: Thưa Thầy có sự giác ngộ chậm hoặc nhanh không? Và có ai là hạng người “nhất xiển đề” không thể giác ngộ được như Phật giáo Bắc truyền nói không?    51:57​
 - Hỏi: Thưa Thầy, có cần một phương pháp hay kỹ thuật để hành thiền không hay chỉ cần thiền trong sinh hoạt bình thường?    53:19​ 
- Hỏi: Bạch thầy, lần sau nếu thầy mở lớp dạy xin thầy thông báo cho chúng con biết. Vì như lần này khi con biết thì trễ quá, lỡ mất mấy buổi đầu. 54:29​

8. Mười phiền não chướng trong thiền Vipassanā   56:00​

  Tác giả:     Viên Minh

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét