Lắng nghe AUDIO THIỀN (Thầy Viên Minh)

Thiền Phật giáo đã được truyền khắp năm châu, nhưng cũng vì thế mà hiện nay có rất nhiều trường phái khác nhau, tựu trung chúng ta có thể phân ra ba loại tùy theo căn cơ trình độ hay nhu cầu của hành giả:
- Một số hành giả dựa trên GIÁO mà hiểu NGHĨA theo tầm cỡ nhận thức của mình hoặc theo truyền thống của tông môn mình, rồi vận dụng ra phương pháp thiền để tu tập và hướng dẫn người khác. Những phương pháp này nằm trong khuôn khổ chế định, mang tính tục đế, tuy cũng có nhiều kết quả khả quan nhưng chỉ giải quyết được những vấn đề cục bộ, như người mù sờ voi, không thể thấy chân tánh toàn diện của thực tại. Phần lớn hành giả chỉ dừng lại ở những kinh nghiệm phiến diện trong các trạng thái định chứ chưa khai mở được tuệ giác...

... Thiền không phải là nỗ lực tìm cầu để đạt được cái chưa có mà là buông hết mọi nỗ lực tìm cầu thì liền thấy ra ngay đó đã có tất cả. Nhiều người nỗ lực tu luyện để thấy ra thực tánh pháp (hay kiến tánh) trong trạng thái thiền định xuất thần, hoặc trong những trạng thái siêu hình huyền bí, nhưng tất cả chỉ là ảo giác của cái ta ảo tưởng. Cái ta có thể tạo ra tam giới nhưng chỉ để trói buộc chính mình trong đó mà thôi. Thực tánh ở khắp mọi nơi, có thể thấy ngay (sandiṭṭhiko), không qua thời gian (akāliko), nên không cần phải dấn thân tìm kiếm kinh nghiệm một cách manh mún, như chủ nghĩa hiện sinh phương Tây. Ngay khi tâm rỗng lặng trong sáng thì tánh biết liền thấy thực tánh chân đế một cách toàn diện, trong tất cả pháp, chứ không phải chỉ thấy riêng trong một kinh nghiệm pháp đặc biệt nào...
... Thấy pháp xin hãy quên lời, chỉ ngay nơi thực tại mà thấy – biết – hiện quán và thực chứng chứ không cần vay mượn bất cứ phương tiện nào bên ngoài.

HT. Viên Minh

P/S: Cội Nguồn rất may mắn có duyên lành được tiếp cận Pháp Thiền Thầy Viên Minh. Thật là, giản dị dể hiểu biết bao... Chỉ cần trở về trọn vẹn tại đây, bây giờ ngay cái đang là... mà thấy Pháp. Pháp như thế nào thì thấy như vậy, không thêm bớt, phán xét, tính toán... chính là Thiền phải không nè? Ví dụ như khi tâm trí ta có những tư tưởng thiện hay bất Thiện khởi lên... đừng hoang mang, phán xét gì cả... Chỉ nhìn thẳng vào nó như chính nó là... Thấy trọn vẹn như vậy sẽ dể dàng nhận ra mọi hiện tượng sinh diệt trong bản tánh vô thường, khổ không, vô ngã... Cũng như, chúng ta đang trải nghiệm chân lý, n
ói cách khác, Thiền chính là cuộc sống, là nghệ thuật sống... Và là sống thật ngay giữa đời thường phải không các bạn?

Mời các bạn lắng nghe vài bài Pháp thoại về Thiền rất... rất hay!!!


1.Thiền không phương Pháp

2.Thiền Định- Thiền Tuệ
3. Hành Thiền
4. Sống Thiền