Nhân duyên gì mọi người tới với vị Thầy từ bốn phương

Tại sao và làm thế nào mà mọi người tới với Thầy từ bốn phương trên trái đất này?
Nếu người nào nói ra chân lí, người ấy chắc chắn sẽ được mọi người tìm tới dù sớm hay muộn - đó là lí do tại sao.
Điều này là không thể nào... nếu bạn đã thốt ra chân lí, thì không thể nào người khác lại không tới. Họ đang ao ước về điều đó, họ đang khát khao về điều đó, họ đang đói về điều đó; và họ vẫn còn đói trong nhiều kiếp.

Khi một gợn sóng của chân lí phát sinh ở bất kì đâu, một bài ca, thì với những người đang đói khát - họ có thể ở bất kì đâu trên hành tinh này - cái gì đó trong tiềm thức của họ bắt đầu xảy ra. Chúng ta được nối với nhau trong tiềm thức; trong cõi giới sâu thẳm nhất của bản thể chúng ta, chúng ta là một. Nếu một người trở thành vị Phật, thế thì tiềm thức của mọi người đều cảm động. Bạn có thể không biết một cách có ý thức, nhưng tiềm thức của mọi người đều cảm động. Điều đó cũng giống như mạng nhện vậy: bạn chạm vào nó từ bất kì đâu và toàn bộ mạng nhện bắt đầu rung rinh. Chúng ta là một trong nền tảng của mình. Chúng ta giống như một cái cây mạnh mẽ cứng cáp, đứng vững chắc giữa đồng - to lớn, khổng lồ, với tán lá lớn. Lá có hàng triệu, cành có rất nhiều, nhưng tất cả đều phụ thuộc vào một thân cây vững chắc, và tất cả chúng đều bắt rễ vào trong đất. Nếu một lá thành chứng ngộ, toàn bộ cây sẽ biết điều đó một cách vô ý thức ... “điều gì đó đã xảy ra.” Những người đang tìm kiếm chân lí một cách có ý thức sẽ là người đầu tiên bắt đầu chuyển động. Tiềm thức sẽ có những gợn sóng.
***
Bạn hỏi tôi: “Tại sao và làm thế nào mà mọi người tới với Thầy từ bốn phương trên trái đất này?” Khoảng cách không phải là vấn đề; tìm kiếm, đói khát mới là vấn đề. Nếu ai đó đang tìm kiếm, chẳng chóng thì chầy người ấy sẽ nhận ra tôi - đôi khi tình cờ - và người ấy sẽ bắt đầu có sức hút về phía tôi. Hàng triệu người đang tìm kiếm, và càng nhiều người quanh tôi, và càng nhiều bắt đầu đi sâu vào bản thể mình, thì càng nhiều người sẽ trở nên bị hút về chỗ này. Thế thì đấy sẽ không chỉ là mình tôi kéo họ, không chỉ mình tôi khuấy động chiều sâu của họ - toàn bộ chỗ này ở đây sẽ bắt đầu hấp dẫn. Nó có thể trở thành một trung tâm từ lực. Điều ấy phụ thuộc vào bạn, vào việc bạn bắt đầu di chuyển bao xa trong bản thể mình, bạn hoà hợp bao xa với tôi, buông xuôi của bạn sâu đến đâu.