Hình ảnh & Những Vần Thơ Kính Mừng Khánh Nhật 74 của Thầy Viên Minh


 1. Chọn kiếp phù du

Chọn kiếp phù du* độ thế gian
Bên dòng sanh tử bước thênh thang
Gieo duyên bốn chúng, khai thiền lý.
Giảng pháp mười phương, mở Đạo vàng.
Bảy bốn thu đông, tâm phụng hiến
Năm ba xuân hạ, tuệ thư nhàn 
Xây chùa dựng tháp ân như hải

Độ chúng truyền đăng đức tợ san.

* Kiếp Phù Du

Ta vốn từ thiên thu
Đứng bên bờ giác ngộ
Nhưng yêu đời bể khổ
Ta chọn kiếp phù du.

(Thầy Viên Minh)


(Thành kính dâng Thầy nhân mừng khánh tuế 74 và 53 năm xuất gia)

Như Tuệ

2. Mừng Khánh Đản Bảy Tư

Khánh Đản bảy tư bước vào tuổi hạc
Ngưỡng mộ Thầy chuyên Giới đức trang nghiêm
Biến nhập trần lao, tịch tĩnh an nhiên
Mặc tử sinh, vân du truyền chánh pháp

Lòng thành kính, dâng lên Thầy lời chúc
"PHƯỚC NHƯ ĐÔNG HẢI, THỌ TỈ NAM SƠN "
Hướng dẫn đạo sinh, trao diệu pháp chơn
Bất biến tuỳ duyên, trọn đời cao cả!


Thâm ân ấy, kính khấu đầu đảnh lễ!(Thành kính dâng Sư Phụ nhân mừng thọ nhật 74)

Huệ Hương
3. Đại Nguyện


Thời gian nào đếm tuổi Hạc bảy tư
Thơ rụng xuống giữa thực-hư-nhân-ảnh.
Đại nguyện nào vượt trăng sao dõng mảnh
Thương hồng trần là một nhánh tương như.

Đời hoàn nguyên trên cung bậc buông thư
Viết chi nữa bao ảo từ ngữ đọng.
Tiếng Hạc vàng vỡ toang đêm trường mộng
Mấy phương trời ... đang ... ngưỡng vọng ... Ân Sư!

Hành trạng nào còn xuyên suốt thái hư .....


(Thành kính dâng Sư Phụ nhân mừng thọ nhật 74)


Viên Hướng

4. Trở về ..! 

Bài thơ trên cát năm nào
Gặp con sóng vỗ tan vào biển khơi
Bài thơ người viết không lời
Nên ngàn năm nữa vẫn trôi bồng bềnh
Chênh vênh vách núi thác ghềnh
Sóng cao sóng thấp có tình trong thơ
Bên kia sóng có vào bờ
Bên này trên cát tình thơ vẫn còn
Ý thơ học đạo lòng son
Không còn chấp ngã không còn trước sau
Tại đây tự giác không cầu
Tuỳ duyên thuận pháp dẫn đầu ... thế thôi
Tánh biết nhìn thấy hết rồi
Lại buông lần nữa cái tôi nếu còn
Trở về chỉ tấm lòng son
Trở về thực tại biển còn trong thơ ..! 

(Mừng sinh nhật Thầy Viên 
Minh lần thứ 74

Liễu Ngộ