Đạo Tỉnh Thức

Sao Mai từ góc trời lên
Tử sinh đã dứt não phiền đã tan
Mười phương thế giới hân hoan
Mừng đấng Chánh Giác với ngàn lời ca.
Mừng ngày Đức Phật thành đạo 

Đây là hình ảnh rất thiêng liêng và cao quý đối với người Phật tử, vì đây là lúc thái tử Siddhartta Gautama đã tìm ra được đạo lớn sau 49 ngày thiền định miên mật dưới gốc cây Bồ Đề, và nhờ đó Phật giáo đã có mặt và tồn tại suốt 2600 năm qua, mang lại lợi ích cho vô lượng vô số chúng sinh.
Đạo mà Đức Phật Thích Ca Mâu Ni đã tìm ra chính là Duyên Khởi.
" Không có một nguyên nhân ban đầu,
cũng như không có một sự kết thúc hoàn toàn.
Cái này sinh vì cái kia sinh,
cái này diệt vì cái kia diệt.
Cái một nằm trong cái nhiều,
và cái nhiều cũng bao gồm cái một ''
Xin Thành Kính Tưởng Niệm & Tri Ân Người.

- Xin lặng lẽ dập đầu chân đức Phật
Nén nghẹn ngào dâng một chút tâm hương
Tạ ơn Phật đã mang về Chân lý
Đưa nhân sinh qua bóng tối đêm trường.
Tạ ơn Đạo, Tạ ơn Đời, tất cả...
Ơn vạn loài chan chứa một Tình thương.

Namo Buddhaya

Đạo Tỉnh Thức


Đạo Phật không phải cầu xin
Là Đạo- '' trở lại chính mình '' mà thôi.
Đạo không lý thuyết đầu môi
Nói ra, cốt để đi đôi thực hành.

Giữ thân, miệng, ý trọn lành.
Khi tâm thanh tịnh, tịnh thanh cõi đời.
Đạo Phật không chạy theo thời
''Tùy duyên bất biến'', rạng ngời lẽ chân.


Như hoa sen giữa hồng trần
Tỏa hương ngào ngạt dù gần bùn nhơ.
Đạo Phật là một bài thơ
Ngàn xưa đã tuyệt bây giờ càng hay

Giữa bao suy, thịnh, đổi thay
Càng làm Diệu pháp hiển bày thậm thâm.
Đạo Phật là Đạo của tâm
Tuệ Đăng khai phá ngăn năm mê mờ.

Đạo Phật '' thiết thực, bây giờ ''
Quay đầu, trực diện bến bờ là đây
Với Thương, với Hiểu trọn đầy
Lời kinh chuyển hóa từng ngày an vui.


Đạo Phật, đạo của mọi người
Gặp nhau trong một nét cười Từ Bi,
An bình trong mỗi bước đi
Sống theo lời Phật đời ni Niết Bàn.

Như Nhiên
(Thích Tánh Tuệ)