Audio : Sự tương giao và mối quan hệ ( THẦY VIÊN MINH )


- Chúng ta sinh ra vốn là sự tương giao của vạn Pháp...- Sống hồn nhiên trong sáng chính là tương giao với vạn pháp, không cần thiết lập mối quan hệ nào... Lão Tử gọi là "vô vi nhi vô bất vi" của một người sống hoàn toàn vô ngã vị tha...
- Khi một tâm hồn đã an nhiên tự tại thì sẽ sống vô ngại trong mối quan hệ mà chỉ thấy sự tương giao tự nhiên chứ không hề bị ràng buộc. Cảm thấy bị ràng buộc chính là do cái ta ảo tưởng...

- Giải thoát là ở trong sự tương giao với vạn pháp mà không bị ràng buộc bởi mối quan hệ chủ quan của những cái ta ảo tưởng...
- Chỉ có giác ngộ trong sự tương giao (tâm lý, sinh lý, vật lý, nội và ngoại) chứ không thể giác ngộ cá biệt, đơn phương hay phiến diện.
- Sự tương giao của thân tâm cảnh luôn diễn ra trong trật tự tự nhiên rất chính xác theo tiến trình tâm-sinh-vật lý của nó, chỉ vì buông lung, thất niệm và thiếu tỉnh thức nên tâm dính mắc trong những mối quan hệ mà không trở về trọn vẹn trong sáng với diễn biến trật tự đó ngay nơi thực tại ...
- Cuộc sống là sự tương giao kỳ diệu...

 Trích : "Từ những bài giảng của Thầy"


 Để hiểu thêm về sự tương giao và mối quan hệ, sống tùy duyên thuận Pháp... Xin mời click vào dưới đây: