NHÂN QUẢ (Phật Lý Qua Liêu Trai)

Tác giả: Viên Minh

(Cảm tác sau khi đọc Phật Lý Qua Liêu Trai của Song Hào Lý Việt Dũng)
http://www.trungtamhotong.org/thuvien/index.php?l_id=676

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét