Xướng họa: Đường Đời Học Được

Xướng

Xem Tây du ký học thêm ra
"Của quý đừng khoe" du hành xa
Một đêm ngàn kế, trong bụng dạ
Ngỡ ngàng, tưởng Chánh hoá ra Tà
Nhắn nhủ ai ơi đừng dùng hết
Tư lương tài trí vốn phù hoa
Luôn nhớ nên dành khi cần đến
Tám ngọn gió đời "Thổi Cuốn Ta"

Huệ Hương


Họa

Đường đời học được, hãy buông ra
Buông ngã, tùy duyên Đạo không xa
Rỗng lặng sáng trong, minh nguyệt dạ
Khởi vọng cầu Chân, Chánh hóa Tà
Thân như 
ánh chớp, không rồi có *
Dâng 
đời trọn vẹn, đóa tâm hoa
Pháp nhìn như thị, đi rồi đến
Còn có ngọn nào "Sẽ Thổi Ta?
"

NT
*
Thân như điện ảnh hữu hoàn vô
Vạn mộc Xuân vinh Thu hựu khô
Nhiệm vận thịnh suy vô bố úy
Thịnh suy như lộ thảo đầu phô


Dịch nghĩa

Thân như ánh chớp có không
Cỏ cây Xuân thắm Thu Đông lại tàn
Tùy duyên vận pháp nhẹ nhàng
Thịnh suy ngọn cỏ sương tan ngại gì


Thiền sư Vạn Hạnh