PHÁP ĐANG LÀ - NÓI LỜI HOÀN HẢO


PHÁP ĐANG LÀ

Thậm thâm vi diệu Pháp đang là
Cõi Phật đây rồi tâm nở hoa 
Tâm bình sáu cõi đồng an lạc 
Cảnh tịnh ba đường cũng thuận hòa 
Đời tao loạn: hữu danh duy kỷ 
Đạo nhiệm mầu: vô ngã vị tha 
Tùy duyên thuận Pháp an nhiên sống 
Khúc nhạc thiên thu vang dặm xaNT
NÓI LỜI HOÀN HẢO


Em đã đến mang bao lời hoàn hảo
Lời thốt ra như ngọc chứa năm nhân
Ý bao gồm với Mỹ, Thiện và Chân
Và đạt đúng với "Thời trung Vị chính"

Kìa tha nhân trong tủi hờn suy thịnh
Trải lòng từ xin chia sẻ đớn đau 
Nước mắt tuôn, mặc suối lệ dâng trào 
Rồi hãy trả nổi đau về hư ảo. 

Đời vô thường nên buồn vui thay áo 
Đạo lý nhiệm mầu son sắc niềm tin. 
Khoảnh khắc nào, ai thoát khỏi vô minh 
Vì em đến, mang tinh khôi hoàn hảo.


Huệ Hương