Tranh thủy mặc: Pháp ngữ của HT. Thánh NghiêmBiết mình mê chấp đã gần ngộ,
biết mê không ngộ càng thêm sai.
Non xanh nước biếc thốt lời chân thật,
chim hót hoa thơm thuyết pháp diệu huyền.
Thiền pháp tức tâm pháp,
vạn pháp sanh diệt từ tâm.
Nước sâu ngàn dặm cũng có đáy,
núi cao vạn lý cũng từ biển nổi lên.
Chớ oán con hiếu cháu hiền sao ít ỏi,
mà nên tự hỏi nuôi dạy chúng thế nào.
Niềm vui nỗi khổ ở cõi trời thế gian,
đều do tự tâm mình tạo tác,
cho nên chính mình phải thọ nhận.
Mưa lộ sương tuyết vốn vô chủ,
gió mây sấm chớp đủ duyên hiện.
Thiên đường địa ngục do tâm tạo,
làm Phật làm Tổ không ngoài tâm.
Trăm ngàn kế hoạch bận bịu một đời,
buông xả tất cả tương lai sáng ngời.
Ai cũng biết nói cuộc đời như mộng,
nhưng cả đời ở trong mơ,
sao không tỉnh giấc mộng này.
Chân thành ắt có cảm ứng,
tinh tấn cần cù vạn sự ắt thành công
Không buông xả được chính mình là không có trí huệ,
không buông xả được người khác là không có từ bi.
Gặp nhau nói tiếng “Mình chúc phúc bạn!”
thì có được tình hữu nghị, có được sự bình an.
Đối người dâng hiến hữu nghị, đưa tay giúp đỡ,
tức là đang phát tán ánh sáng hoà lạc bình an.
Khẳng định ưu điểm của mình là lòng tự tin,
thấu rõ khuyết điểm của mình là sự trưởng thành,
hiểu được lập trường của người khác là thái độ tôn trọng.
Theo: 108 lời tự tại của HT.Thánh Ngiêm
Nguồn:phapbao.org.