Thi Ảnh: Hoa
1. Hoa Dại


Ta thấy em trước ngõ
Mặc áo trắng đơn sơ
Hồn nhiên phiêu trong gió
Cho cuộc đời nên thơ


NTTừ trong lòng đất mẹ 
Em dũng cảm kiên cường 
Xin một lần hiện hữu 
Phụng hiến khắp mười phương 

NT 

2. Hoa Vô Thường (Hoa Quỳnh)


Tái sinh cõi ta bà 
Dù một thoáng kiêu sa 
Rồi ra đi vĩnh viễn 
Vô thường khúc diệu ca 

NT 

3. Hoa SenTa trải nghiệm trần gian 
Dẫu bùn nhơ cặn bã 
Vẫn tự tại thênh thang 
Ngạt ngào hương sắc tỏa 

NT* Xin được chia sẻ Hoa Vô Ưu  😃Ta vốn từ thiên thu
Đứng bên bờ giác ngộ
Nhưng yêu đời bể khổ 
Ta chọn kiếp phù du 

Thiền Sư Viên Minh