Người dạo chơi trong cõi mộng

Nhìn lại năm mươi năm
Người khôn và quỷ dữ
Chẳng là gì, có chăng
Mộng ngay trong giấc mộng