Ngôn Ngữ Kinh ĐiểnChân lý ở khắp nơi

Kiếm tìm chi ngôn ngữ
Khi tâm thật thảnh thơi
Chính là Dòng Bất Tử.