HUYỀN KHÔNG THẤT CẢNH

1. Pháp Vũ Đường

duyên thiền ghé lại cõi trầm luân
hiện pháp như lôi, như vũ vân
nở đóa hữu tình trên sỏi đá
trồng cây vô niệm giữa tham sân
phiêu phiêu mây nhẹ nâng tình thức
hốt hốt mưa lành tưới đạo âm
thi kệ tiêu dao phương ngoại vật
giọt sương mà đọng hải triều âm!
2. Thanh Tâm Viên

lối nhỏ qua cầu, bóng thảo lư
vườn thơ, vườn cỏ - dáng khiêm từ
mấy mùa lặng lẽ màu thanh thuỷ
bạo độ u nhàn nghĩa cổ thư
trăng ghé hồ trăng, không lại có
gió xao cành gió, thiệt rồi hư
hốt nhiên - tâm ý đàm hương quyện
sao tỏ trời chiều - một chữ như!


3. Phương Thảo Địa


có phải bên đời một chút tiên?
mà sao nhẹ lễnh giấc ưu phiền
hoa đeo cành ngọc, trăng pha tuyết
thơ thoảng vườn hương, ý điểm duyên
ngõ trúc, sương len hồn trí giả
cửa không, mây níu áo nhân hiền
bốn mùa u nhã tình phương thảo
chim hót đất lành, nghĩa cố viên!


4. Yên Hà Các
 ráng khói ngàn xưa, nét huyễn hư
yên hà, mai hạc - Tố Như ư?
trăng khuya, trang sách, đèn tri kỷ
bạn cũ, chung trà, vị tĩnh cư
qua lại gác văn - mây mặc khách
tới lui thềm đạo - bóng thiền sư
giấy trời, sương mực: thơ vô tận
bút trúc pha tình: vạn quyển thư!


5. Hứa Nhất Thiên

chỉ tín tao phùng hứa nhất thiên
cổng tre, lối cỏ dáng thanh mềm
chân trời, góc biển - chung tàn thụ
trăm núi nghìn sông - một cảnh thiền
cổ độ, doanh hư bày đủ vẻ
phong trần, hưng phế góp thêm duyên
đệ huynh phiêu lãng phương hà ngoại
dáng đá hình cây: nhớ bạn hiền!


6. Thi Hiên

bốn mùa thơ nở chái hiên sương
mây khói xôn xao hội cúng dường
như phụng múa trăng, dâng tứ điệu
như rồng cỡi sóng, hiến từ chương
thênh thang hạc trắng, trời vô ngã
bát ngát hoa vàng, núi phạm vương
thiên cổ lưu hương, tâm tại Phật
mưa lành nước ngọt hiển cành dương!


7. Vọng Giác Sào
vọng giác hay là chân giác sào?
là hư là thực, hỡi chiêm bao?
gìn tâm nên quá nhiều thao thức
giữ cảnh chi mà lắm khổ lao
bóng mát, tha hồ chim ríu rít
tàn im, vô ngại trẻ xôn xao
năm canh bất trắc, đời xa đạo
chỉ uổng tình trăng chảy dạt dào!


Trích Tập Thơ : CHÈO VỠ SÔNG TRĂNG
Tác giả: MINH ĐỨC TRIỀU TÂM ẢNH
Tủ sách Huyền Không Sơn Thượng