Hình ảnh và Thư Tri Ân Hòa Thượng Thiền Sư Kim Triệu nhân chuyến hoằng Pháp Sydney - Úc Châu 02/ 2018
Bài Cảm Tưởng 

Kính Thưa Ngài,

Tết nguyên đán gần kề, là ngày vui của dân Việt Nam ở Hải ngoại được họp mặt đại gia đình. Nhưng với chúng con, còn niềm vui nào hơn khi đoàn thể đủ phước duyên cùng về đây sinh hoạt với Ngài, một oai lực trang nghiêm vô hình đã tỏa lan và ôm ấp chúng con trong vòng tay thánh thiện của Tam Bảo.
Chúng con thật rất hoan hỷ khi Ngài đã tạo cho chúng con có một ngày trải nghiệm thực chứng chính bản thân mình, phục hồi nguồn năng lực bi, trí, dũng vốn tiềm ẩn sẵn trong người.

Thưa Ngài,

Dấn thân cõi thế vô ngần
Còn đâu chướng ngại đường trần tử sinh
Hương thiền thấm đượm tánh linh
Trả Ngài về với nguyên trinh thuở nào.


Với sự dắt dìu thật bi mẫn của Ngài, với giọng trầm hùng nhẹ nhàng của Ngài, vằng vặc hóa thân của đạo, Ngài đã đưa chúng con vào không gian vi diệu của thiền tâm.

Thênh thang một bóng dặm đường xa
Cứu vớt chúng sanh sạch kiến tà.
Công hạnh ngát thơm ngời chân ngã
Lồng lộng trí, bi nối Phật đà.


Từ thân giáo của Ngài, cho chúng con học được, chỉ có sống trong chánh niệm thì bản thân mình mới là Giới Định Tuệ giữa đất trời, cũng là hành trang quý báu truyền đạt cho nhiều thế hệ mai sau.
Hạnh phúc thay sống trong chánh niệm là thấy biết các pháp đến đi như thị, là biết sống trong thực tại khi ta biết buông xả vạn duyên.
Với lòng tôn kính tuyệt đối, chúng con xin thắp nén hương lòng dâng lên Ngài bài cảm niệm này, xin nguyện hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ngài vẹn tròn nguyện lực, pháp thể khinh an, đạo thọ miên trường.


Chúng con nhóm Phật tử Việt Theravada - Sydney đồng cung kính

Thư Tri Ân

Kính thưa Ngài

Mới đó mà một tuần đã trôi qua, có lẽ giờ này Ngài đã trở về Mỹ Quốc. Nói sao cho hết lòng tri ân, tôn kính vô hạn của chúng con đối với ngài. Chúng con thật bồi hồi xúc động khi nhớ về Ngài, mặc dù Ngài tuổi hạc đã cao và sức khỏe không cho phép, nhưng Ngài vẫn không ngại nhận lời mời đến nước Úc từ nửa vòng trái đất xa xôi, để ban dạy Pháp Thiền giản dị nhưng mầu nhiệm cho chúng con.
Nhờ sự chỉ dạy rõ ràng pháp hành của Ngài mà khi trở về cuộc sống thường nhật chúng con hiểu được chân giá trị của bát chánh đạo, sống hạnh phúc an vui giữa cuôc đời.
Chúng con không biết nói gì hơn là chấp tay nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ngài thật nhiều sức khỏe, sống lâu 200 tuổi để chúng con có được cơ hội học hỏi pháp vị giải thoát nơi Ngài.


Nhóm Phật tử Việt Theravada - Sydney chúng con đồng cung kính