Thơ Thầy Viên Minh 6 (xuân)
Chúc cho năm mới được bình an
Vạn sự hanh thông, hưởng phúc nhàn
Thọ mỹ an khang, vui Tết đến
Thanh bình thịnh vượng, đón Xuân sang.
Nụ huyền chi 

Mùa xuân nào có đến
Mùa xuân nào có đi
Lòng ta hoa nở mãi
Thơm ngát nụ huyền chi.

Niết-bàn

Xuân về hoa đua nở
Xuân đi hoa lại tàn
Sự đời đâu cũng thế
An nhiên mới Niết-bàn.

 Tựu khai

Đào trung xuân mãn diện
Xuân trung đào tựu khai
Hà tất quân vị báo
Vô đào xuân bất lai.

Không đào, xuân chẳng đến
Cớ chi bạn lắm lời
Trong đào, Xuân trăm vẻ
Trong Xuân, đào tinh khôi. (MĐTTA)

Trong mùa Xuân có hoa đào
Trong hoa đào có dạt dào mùa xuân
Việc gì người mài phân vân
Không hoa đào chắc mùa Xuân chẳng về. (Ngọc Quế)

Trong đào, Xuân rạng rỡ
Trong Xuân, đào sum sê
Rằng xin người chớ nói
Không đào, Xuân chẳng về. (Nguyễn)


Sơn đào

Sơn đào trước sân nở rộ
Cành hoa trắng quá bất ngờ
Gió rừng còn nghe giá lạnh
Ô hay xuân đến bao giờ

Xuân qua xuân lại đến
Tuổi ĐỜI ngày một già
Chỉ TÂM còn trẻ mãi
Ngắm trời đất bao la!
Duyên sinh không phải huyễn
Căn trần chẳng phải mơ
Chỉ cái " Ta" ảo tưởng
Mới huyễn mộng ngu ngơ

Chớ nói Phật, nói Thánh
Ngay đó chẳng phải ai
Chân như là pháp tánh
Không một cũng không hai.

Sân theo duyên sinh khởi
Nhưng nhân chính là "Ta"
Quay lại nhìn thái độ
Đừng nhìn cảnh duyên xa

Từ độ luân hồi Ta có Ta
Nên chỉ say đắm cõi ta bà
Chừng khi tỉnh giấc " Ồ cơn mộng"
Sinh tử xưa nay chợt vỡ òa

Pháp dù do duyên khởi

Hay tự tánh bất sanh

Đều thấy Pháp như thị 
Lìa khái niệm huyễn chân 


Chân tánh không nhân ngã
Tướng dụng có ngã nhân
Có không đều vô ngại
Thuận pháp chẳng phân vân.

Pháp luôn mới mẻ
Thoát khỏi ngữ ngôn
Còn chấp văn tự
Biết ngày nào khôn!

*Những vần thơ trên đây được trích từ HỎI ĐÁP PHẬT PHÁP trong trang web: TRUNG TÂM HỘ TÔNG

Hình ảnh từ Internet