Hình Ảnh & Những vần Thơ Kính Mừng Khánh Tuế Ân Sư Viên Minh (80 niên tuế & 58 hạ lạp) Tại Tổ Đình Bửu Long

 Hôm nay, 04/02/Quý Mão là sinh nhật tuổi âm 80 của trưởng lão hoà thượng Viên Minh-Phó Pháp Chủ Hội Đồng Chứng Minh Giáo Hội Phật Giáo Việt Nam, thượng thủ Phật Giáo Theravada (Nguyên Thuỷ, Nam Tông) Việt Nam.
Thầy Viên Minh sinh năm 1944 (Giáp Thân), thế danh Nguyễn Hữu Tặng, quê làng Đạo Đầu xã Triệu Tài huyện Triệu Phong tỉnh Quảng Trị. Sống và học tại Huế, học Trung học Hàm Nghi thành nội Huế cũ. Xuất thân trong gia đình chữ nghĩa trí thức nghệ sĩ. Nhà thầy ở đối diện trường trung học Hàm Nghi thành nội Huế cũ.
Năm 1963 thầy xuất gia bắt đầu hành trình 60 tu hành (1963-2023), năm 1965 thọ cụ túc giới (đại giới) tỳ khưu, thầy tế độ là Đức Đệ Nhị Tăng Thống Giới Nghiêm (thời kỳ này Tăng Thống vẫn là Đức Hộ Tông). Thầy từng học và nghiên cứu tại Viện Đại Học Vạn Hạnh và trường London School. Phụ tá cho Hoà thượng Giới Nghiêm tại Trường Phật học Phật Bảo Sài Gòn. Năm 1973, thầy cùng một số huynh đệ ra thôn An Cư Đông thị trấn Lăng Cô quận Phú Lộc cũ lập chùa Huyền Không (Huyền Không Lăng Cô), sau có thêm thầy Giới Đức, cuối cùng là thầy Pháp Tông và thầy Tuệ Tâm về Huyền Không Lăng Cô. Năm 1976 thầy vào lại Sài Gòn gánh trọng trách Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thuỷ, giao trú trì lại thầy Giới Đức (lúc này thầy Giới Đức vẫn là Sadi). Về sau theo di nguyện của Đức Sơ Tổ Hộ Tông thầy về làm viện chủ trú trì tổ đình Bửu Long TP. Thủ Đức TP. HCM, chùa Bửu Long là 1 trong 20 ngôi chùa đẹp nhất thế giới. Ngoài ra thầy còn sáng lập Thiền Viện Viên Không Tăng/Ni ở Bà Rịa Vũng Tàu để chư Tăng/Ni có nơi tu học và hành thiền Vipasana, Quảng Ngãi, Đắc Nông…
Từ 1993-1994 đến nay thầy giảng về Thực Tại Hiện Tiền, Sống Trong Thực Tại, Soi Sáng Thực Tại, Khai Thị Thực Tại… Cho Tăng /Ni Phật tử từ Huế đến khắp Việt Nam ra Hải ngoại: Úc, Châu Âu, Bắc Mỹ… Nhờ sự Khai thị của thầy đã có rất nhiều Tăng/Ni và cư sĩ Phật tử đã tìm được an vui và con đường cho mình.
Về thầy của thầy Viên Minh: Đức Sơ Tổ Đệ Nhất Tăng Thống Hộ Tông, Đức Đệ Nhị Tăng Thống Giới Nghiêm, Đức Tăng Trưởng Hộ Nhẫn.
Về Huynh đệ của thầy: sư Pháp Nhẫn đương kim Tăng Thống Giáo Hội Tăng Già Nguyên Thuỷ Việt Nam Hải Ngoại (Pháp huynh, và là bào huynh (Anh ruột) thầy), cố Hoà thượng Tịnh Đức (mất 2022), hoà thượng Hộ Pháp, hoà thượng Giới Đức, hoà thượng Pháp Tông, hoà thượng Tuệ Tâm…
Về đệ tử của thầy:
1. Đệ tử xuất gia:
1.1. Thọ giới với thầy:
1.1.1. Tăng: đạo sỹ (sư) Pháp Hạnh, sư Thiện Đức, sư Chơn Hương, sư Hộ Giới, sư Tâm An…
1.1.2. Ni: sư cô Liễu Pháp học giả giáo sư Quốc tế, sư cô Liễu Nguyên…
1.2. Những tăng ni cùng truyền thống và khác truyền thống…
2. Tại gia: khắp nơi từ Bắc đến Nam, Hải ngoại không kể truyền thống tông phái, tôn giáo…
Với những công đức to lớn như vậy thầy luôn được thầy thương, huynh đệ thương kính, học trò tôn kính… Mong thầy pháp thể khinh an để hàng hậu học được nghe lời pháp ”giản dị mà uyên thâm” của thầy.
Namo Buddhaya 
Namo Dhammaya 
Namo Sanghaya
Đặng Hiền


KHÁNH TUẾ ĐẠI HUYNH
(80 niên tuế & 58 hạ lạp)

Bát ngát lá tùng xanh
Cỗi đại tùng hạo nhiên rắn lõi
Mưa nắng, gió sương
Vẫn tự nhiên an nhiên
Lộc mầm vui nắng mới
Nhựa uyên nguyên
Tỏa lực: Khí bình sinh!
ĐẠI HUYNH
Đã bước qua trăm cuộc lữ trình
Đã nhẹ lướt tử sinh
Đã tiêu dao thế phàm
Bằng nụ cười VI TIẾU!
Văn từ thù diệu
Nghĩa ngữ thượng thâm
Phá bỏ mê tâm
Giải trừ chấp kiến
Nắm Nhật Nguyệt hoành đao, tung kiếm
Gom Càn Khôn thuận Pháp, tùy Duyên
Đã lâu xưa chèo bẻ, bỏ thuyền
Rỗng suốt hai bờ thong dong tự tại…
ĐẠI HUYNH ơi!
Đệ đã ngán ngẫm trò chơi tục đế
Ở cõi này lắm chuyện thị phi
Lắm chuyện đảo điên
Đã mệt mỏi
Phải bập bẹ, phều phào… hữu vi, vô vi
Cứ nói mãi coi chừng tụt lưỡi!
Kẻ học Pháp mê lầm quá đỗi
Người tu Thiền si dại, ngu ngông
Dẫn kinh luận ngàn trang
Trích ký bi vạn chữ
Có gì đó như mật đường câu nhử
Có gì kia như dát vàng thếp ngọc cao treo
Thời gian qua đi
Có những phạm trù, ước lệ đã mốc meo!
Có những định thức, quy trình đã mối đùn mọt gặm!
Ôi!
Thiên hạ có biết chăng
Có Một Pháp mang đôi hia vạn dặm
Vượt Cũ Xưa đến Mới Mẻ hiện tiền
Vượt khái niệm nghìn trùng
Vượt ảo kiến lệch nghiêng
Để tao ngộ mặt mày sáng trong
Nguyên xưa chưa ráo mực!
ĐẠI HUYNH của tôi
Đã mấy mươi năm không mỏi
Đôi chân nhẹ hều dạo khắp Đông, Tây
Chỉ để khai thị Một Pháp này thôi
Là CÁI THỰC hiển bày
Cho đôi mắt của ai thâm duyên ít bụi
Cho trí giả thượng căn nghe qua là liễu thông, tỏ rõ…
Vạn ưu phiền khoảnh khắc rã tan…
Rã tan như đốm vỡ, mộng tàn…
Rã tan như bọt nước rơi ngàn…
Ôi! Thù thắng thay,
Từ Văn, Thơ, Trà đạo cho đến Pháp đàm
Sợi chỉ đỏ ấy: Rõ thông xuyên suốt
Chỉ một búng tay: Bản Ngã buông là được!
Chỉ chớp mắt thôi: Cội Bồ Đề Nguyên Thủy ngồi chơi!
ĐẠI HUYNH
Đã Trí, Bi
Đã từ CÁI THỰC chiếu soi
Vén từng lớp chất chồng Các Uẩn
Đâu cần phải sao lưu kinh điển
Đâu cần phải miên mật công phu vẽ vời phương tiện
Nguyên lý ở ngay đây,
Ở nơi Cái-Thực-Đang-Là
Sum la vạn tượng này là Pháp Giới bao la
Là Trường Thiền
Để cho Chư Tăng Ni Phật tử muôn nơi
Học bài Giác Ngộ!
Giờ đây,
Mồng Bốn Tháng Hai Quý Mão
Mừng ngày sinh của Đại Huynh
Đệ không chúc Phúc, chúc Tài, chúc Thọ
Như thế gian quy ước thường phàm
Đệ chỉ nguyện cầu cho Pháp Bảo thậm thâm
Được lan tỏa
Được thấy ngay
Cho bao người học Phật
Được trực diện
Được trực thị
Được trực kiến

PHÁP DIỆU VI NHƯ THẬT
Ở nơi Ta sẵn đủ vẹn toàn
Định, Tuệ ở nơi Ta
Kinh, Pháp ở nơi Ta
Hoàn hảo tự bản nguyên
Chỉ cần quay đầu soi lại chính mình
Thì bờ bên kia cũng chính là bờ này
Không cần phải lập lại thiền văn:
Hồi Đầu Thị Ngạn!
ĐẠI HUYNH hiện giờ
Không có ai là bạn!
Vĩnh cửu cô đơn...
Nhưng không cô độc ở đời này!
Thỉnh thoảng đôi khi
Lại cô liêu như lãnh núi ở ngàn Tây
Vì dưới chân núi, truông, đèo...
La liệt lý trí thường phàm mệt mỏi nằm queo
Không thể cao trèo lên đỉnh cao giác tuệ!
ĐẠI HUYNH đã:
Mù mịt kiến tri: Soi ngọn đuốc
Tối tăm ái chấp: Rọi con đường
Trí tài siêu việt: Tâm dâng hiến
Thiền pháp an nhiên: Tuệ cúng dường
Chi ngại gai đâm: Chân đại trượng!
Nào hay lửa hực: Áo thanh lương!
Ngẫm trò được mất: Cười Như Thực
Ngắm cuộc đầy vơi: Mỉm mộng trường!
Xả kỷ, bỏ nhân không đối sánh
Vị tha, buông ngã chẳng so lường...
Nước trong, hạc nội nào lưu luyến?
Cội cũ, chim ngàn nhẽ vấn vương?
Đại dụng càn khôn thơm cội đức
Quyền cơ nhật nguyệt sáng đài gương
Ra tay lập địa: Vô vi hạnh
TUẾ NGUYỆT ĐẠI HUYNH
VĨNH CÁT TƯỜNG!
Rừng Thiền Huyền Không Sơn Thượng, Huế
Thiền Viên Thiên Để Nguyệt, Xuân Quý Mão
Thân Đệ: Giới Đức kỉnh bút!
Tổ đình Bửu Long


 Kính mừng Khánh Tuế sư bá Viên Minh
Hôm nay vừa tròn 80 năm ngài hiện diện trên cuộc đời này.
Giữa tiết trời se lạnh của xứ Huế mộng mơ, nơi khung cảnh u tịch của núi rừng Huyền Không Sơn Thượng nằm ẩn mình bên Hòn Vượn cao ngất tầng mây. Đại diện admin trang FB HKST, chúng con kính đảnh lễ sư Bá từ xa và kính chúc sư Bá luôn dồi dào sức khoẻ và đạo lực viên thành!
Đối với chúng con, sư Bá là bậc thầy đáng kính, sư Bá luôn thể hiện sự trọn vẹn giáo pháp của đức Thế Tôn thông qua những bài pháp trực ngôn thiện xảo, với cốt cách thân giáo dị giản, tuỳ duyên thuận pháp… ngài đã khai thị đạo giác ngộ thiết thực ấy cho biết bao người hữu duyên được lợi lạc!
Nhân ngày Khánh Tuế hôm nay của Sư Bá (04/02 Quý Mão) chúng con xin mượn ngôn ngữ đời thường để tỏ bày lòng tri ân sâu sắc đến sư Bá, một vị Thầy khả kính của chúng con!
cuộc đời là vị thầy
dạy biết bao chân lý
chính nước mắt vơi đầy
là những lời khai thị”
 -Admin FB Huyền Không Sơn Thượng

 

Tri Ân Thầy


Mừng Thầy thượng thọ tám mươi

Sáu mươi năm chẳn đời người xuất gia

Vân du khắp cõi ta bà

Khai thị thực tại đang là Pháp tu.


Tập bút ký hành trình 20 ngày, con hạnh ngộ bên Thầy, con xin trình bày tiếp, Theo bước chân Thầy 2019 con Kính dâng lên Thầy như một món quà kính mừng ngày khánh nhật Thầy thượng thọ tuổi 80 và xuất gia tròn 60 năm, đồng thời kính mừng đến Sư Thúc Giới Đức thượng thọ tuổi 80 đồng niên với Thầy, thêm một ý nghĩa nữa là kỷ niệm 50 năm ngày Thầy khai sinh ra Huyền Không 1973 - 2023.
Chúng con xin tri ân Thầy đã trao cho chúng con ngọn đuốc tuệ, để chúng con tự soi sáng trên lộ trình đi về bến giác. Thầy nói tất cả chân lý - sự thật - đều có sẵn, chỉ cần các con buông hết cái ta ảo tưởng, để trở về chính mình, đối diện với bốn sự thật, trọn vẹn lắng nghe với bản tâm thanh tịnh trong sáng, thì các con sẽ phát hiện ra những gì các con cần học trong kiếp này, khi các con rõ biết, thấu hiểu một cách rốt ráo, các con sẽ thấy ra cả hai mặt, hạnh phúc hay khổ đau, bản chất nó cũng chỉ là ảo tưởng do bản ngã dựng lên, thì những thứ ấy sẽ không còn làm phiền đến các con nữa, như vậy là các con đã mở ra được sợi dây trói buộc bằng tuệ giác.
Chân lý luôn có sẵn
Trong chính mỗi chúng ta
Tâm rỗng lặng trong sáng
Thấy rõ Pháp đang là
Ngày hạnh ngộ!
Đón con Thầy nở nụ cười
Chia tay Thầy tiễn nụ cười vô vi
Bao lần hội ngộ chia ly
Tình yêu thương vẫn… không đi chẳng về.
Bạch Thầy! chữ con ở đây, không phải chỉ nói riêng cho một mình con mà là nói chung cho tất cả chúng con, những người con đầy đủ duyên lành, được gặp Thầy, được Thầy khai thị, cho dù tương ngộ, tao ngộ, hay hạnh ngộ đều được Thầy chào đón chúng con với nụ cười hiền thiện, hồn nhiên trong sáng, thời gian bên Thầy bao lâu, cho dù chỉ ngồi nghe một thời pháp, hay được sống bên Thầy một thời gian ngắn dài nào đó, thì đến lúc chia tay, Thầy cũng tiễn chúng con với nụ cười vô vi vô ngã. Chúng con đến rồi đi, cũng như những lúc Thầy đến khai thị pháp cho chúng con rồi Thầy cũng phải ra đi, nhưng tình yêu thương của Thầy đối với chúng con vẫn luôn đong đầy, luôn hằng hữu, đó là nụ cười tương giao của Thầy đối với tất cả chúng sanh, với vạn pháp chân như, cho nên không đến cũng chẳng đi.
Chúng con thấy Thầy cười
Lòng hân hoan vô hạn
Hoa vô vi mãi tươi
Giữa dòng đời hữu hạn
Chúng con đồng tâm nguyện, kính xin Hồng Ân Tam Bảo luôn hộ trì pháp thể Thầy mạnh khỏe, trụ thế dài lâu để chúng con còn được Thầy khai thị, nhất là chúng con được học bài học từ thân giáo của Thầy, chúng con chỉ cần nhìn thấy Thầy cười, là chúng con đã nhận được đầy đủ năng lượng tích cực từ tâm của Thầy đến với chúng con trên bước đường học đạo giác ngộ giải thoát. 
Nụ cười Thầy quá đỗi hồn nhiên
Năng lượng từ tâm ngát hương thiền. 
Chúng con đồng hưởng ân đức pháp
Thân giáo Thầy trao đến vô biên

Đệ tử Liễu Ngộ


KHÁNH TUẾ ÂN SƯCánh hạc tám mươi xoải khắp phương
Gởi nguồn Diêu Pháp đóa tâm thương
Thênh thang pháp giới hương thiền ngát
Thánh thoát đạo khai huệ cúng dường
Núi Bửu chuông ngàn vang cõi tịch
Huyền Không thuyền giác vọng miên trường
Ngàn năm đại thụ Viên Minh rạng
Tám chục trăng tròn rực ánh dương

Như Tuệ


KHÁNH TUẾ SƯ PHỤ
Bài 1
Trong dòng chảy muôn đời soi ánh nguyệt
Giữa đất trời ngời tự thể trang Kinh
Bước thăng trầm Người tiêu sái Viên Minh
Ôi vằng vặc màu nguyên sơ pháp vũ!
 
Ai nặng gót ôm thời gian tứ trụ
Cuộc bể dâu mây tán tụ trần hồng
Người trở về xuyên nguồn cội mênh mông
Phơi liễu ngạn Bửu Long nằm chân tịnh!

Viên HướngBài 2

Mây thênh thang quyện đỉnh trời phiêu lãng
Mỗi cuộc cờ theo giớ lộng tình ca
Nguyệt lung linh nhiên tịch cõi thiên hà
Viên vô ngã giữa ta-bà Minh rạng

Con sóng xô ẩn nguyên xuân liễu ngạn
Dòng sông trôi mang vũ trụ chân hồng
Người trở về phơi phới vỡ thời, không
Như trật tự vĩnh hằng trong vạn hữu. 

Viên Hướng


Lê văn Trung kính tặng Thiền Sư Viên Minh


Bài 1
Áo trần vai tỏa hoa Đàm thiên cổ
Bát nhã vang trong tĩnh lặng dung từ
Hương tao ngộ tự nghìn xưa vô tận.
Thơ đất trời theo từng bước chân Sư
 
Ngàn mây bay đi – về qua duyên phận
Độc hành nay còn ngát bụi hồng hoang
Đời mãi đẹp như trăng vàng cổ độ
Nhật nguyệt reo hòa cuộc lữ bên đàng

Lê Văn Trung


Bài 2

Như mây đầu núi giăng sương trắng
Tan hợp từ trong mỗi sát na
Trăm cuộc đầy vơi tuồng ảo mộng
Về đâu? Đâu cũng chốn quê nhà!

Bỏ lại bên bờ bao huyễn tưởng
Thuyền mây nhẹ lướt sóng bình an
Ngàn khơi diệu hữu từ con sóng
Muôn đời vẫn vỗ tự hồng hoang

Chiếc áo phù hoa là hư ảnh
Rũ sạch phong trần, gội tuyết sương
Một màu trăng sáng hồn du tử
Huyền Không thanh thoát một hồi chuông.

Lê Văn Trung


“Cuộc đời là vị thầy
dạy biết bao chân lý
chính nước mắt vơi đầy
là những lời khai thị”
-THẦY VIÊN MINH-

Con xin thành kính đảnh lễ THẦY với lòng biết ơn vô hạn, qua những bài giảng của THẦY và được trực tiếp THẦY Chỉ dạy, khai sáng cho, con thấy mình cần phải điều chỉnh nhận thức và đường lối tu tập rất nhiều ạ.
Nhân ngày Khánh tuế của THẦY, con xin kính chúc THẦY luôn thật nhiều sức khoẻ, thân tâm thường an lạc, trụ thế dài lâu để con có được duyên Phước nghe lời giáo huấn trực tiếp của THẦY.
Xuân này thầy tuổi tám mươi
Với con thầy vẫn như thời trung niên
Bên thầy con thấy hồn nhiên
Bên thầy con lại học thêm nhiều điều
"sống sáng suốt- bình tĩnh- trong lành- thận trọng- chú tâm và quan sát " Nói làm thường thận trọng, luôn trọn vẹn chú tâm nắng nghe quan sát sát rõ, đến đi pháp lặng thầm"
Thành người nhờ đã làm theo lời thầy
Không mơ ước quá khứ, cũng ước vọng tương lai mà hay biết ngay hiện tại
"Trường xưa ngói phủ rêu dày... "
Nhưng không phủ được tình thầy trò xưa
Đời người có nắng có mưa
Với mình nhiều lúc còn chưa hài lòng
Thắm sâu tình nhĩa vợ chồng
Có khi bát đĩa cạp lồng vẫn xô
Chỉ riêng tình thầy với trò
Mãi trong như nước trên hồ non xanh
Công thầy và công sinh thành
Đã được xã hội lưu danh đời đời
Câu "Quân - Sư - Phụ" thầy ơi
Lòng con mãi mãi đời đời nhớ ghi.

Giác Pháp Bodhi Dhamma 

Vẫn nhớ lời Thầy:

Sống vốn là trải nghiệm
Lặng lẽ chẳng ba hoa
Là ai không cần hỏi
Ta là cái ta là.
Và vẫn đang từng ngày trải nghiệm, thử sức mình để nhận diện chính mình.
Minh Giác


Kính lễ Sư Phụ Viên Minh… mừng 80 niên tuổi hạc

Vẫn đầy nhiệt huyết, pháp nhủ tuôn tràn
Tiếng cười ngọt trong … vang cả núi ngàn
Bửu Long, Rừng thiền Viên Không … năm tháng
Hình bóng Người như vầng trăng ấm sáng!
Thực tại hiện tiền … chân lý cuộc đời
Tùy duyên thuận pháp, ghi nhớ mãi … Thầy ơi!
Nguyện cúng dường quà tặng tinh yếu
“Phước Đức trang nghiêm, Huệ nhật phổ chiếu”
Đại phước duyên nào Thầy, Trò đã gặp nhau?
Tục đế, chân đế … ảo tưởng bản ngã xen vào
Vĩ đại hơn Thầy truyền trao Tứ Niệm Xứ !
Vần thơ vụng dại… nhưng lòng thành đệ tử
Tri ân ánh đạo thiêng giảng dạy cao sâu
Nguyện đại tùng hạo khí vẫn nhiệm mầu
Theo thời gian, từ tâm càng khuếch đại
Kính chúc Sư Phụ… hy hiến Đạo, Đời tự tại!!
 
Huệ Hương – Melbourne 23/2/2023


Mừng Ngày Tiếp Nối lần thứ 80 của Thầy
"Cuộc đời là vị thầy
dạy biết bao chân lý
chính nước mắt vơi đầy
là những lời khai thị” 
Hôm nay vừa tròn 80 năm thầy hiện diện trên cuộc đời này. Con vô tình đọc đc câu thơ này trên page Huyền Không Sơn Thượng, chính xác nó là "lời thầy dạy" mà con nghe ko biết bao nhiêu lần trên online lẫn những lần nghe "pháp thuyết" trực tiếp từ thầy! Lần nào cũng rất xúc động khi nghe thấy câu thơ này! 
Pháp khai thị của thầy ko bao giờ "ru ngủ" đệ tử! 
Pháp khai thị từ thầy ko bao giờ đi theo số đông
Pháp khai thị từ thầy cũng ko bao giờ xoa dịu nhằm câu dẫn nhiều đệ tử đi theo mình...
.... Mà....
.... Thầy cũng luôn dạy để chúng con "Thấy Ra Chưa"? 
Thầy dạy chúng con để đi đâu làm gì ko bao giờ 1 đệ tử chân chính của thầy vỗ ngực tự xưng mình là đệ tử của "Thầy"!
Thầy dạy chúng con rằng: Y "Pháp" bất y "Nhân" (nương theo giáo pháp chứ ko nương tựa vào người truyền pháp) 
Chính vì thế, dù ở xa thầy, và ko cần phải cận kề, nắm Y chéo của thầy, ko phải "Cúng Dường" thật Lớn đã là Tri Ân giáo dưỡng của thầy.
Từ đó thầy dậy chúng con rằng: vẫn phải tự trưởng thành, tự giáo dưỡng, tự trau dồi tu sửa mình theo các phẩm hạnh bậc Thánh Nhân đấy mới là "đệ tử đền đáp Ân Thầy"! 
Đã từng có người nói thầy ko gần gũi và lạnh lùng với đệ tử! Nhưng chúng con được thầy dạy về "Sự Tương Giao và Mối Quan Hệ" rằng: Các con nên học có 1 Tình Yêu Thương đau buốt chư Phật hay bậc giác ngộ khi thấy người thân hay thương yêu của mình chứ ko phải mong cho họ hết khổ, mong tạo lập các mối quan hệ ràng buộc đã là Yêu Thương thực sự! 
Và cuối cùng thầy luôn dạy rằng: "Trường thiền" vĩ đại nhất chính là Cuộc Đời này! Con hãy quăng mình vào cuộc đời để thấy được cái vô thường hiện hữu trong đó, thấy được cái tôi và cái vô ngã ngay trong mỗi khoảnh khắc, thấy được mọi khổ đau, nước mắt sẽ giúp con mạnh mẽ hơn, anh tài hơn... Chứ ko phải chỉ Riêng "Thầy" mới cứu giúp đc con và con cần chấp nhận mọi sóng gió ấy nhận ra bài học của mỗi người khi ấy ánh sáng của Sự Giác Ngộ Giải Thoát mới thực sự le lói trong cái Chân Tâm của mỗi người 
"Cuộc đời là vị thầy
dạy biết bao chân lý
chính nước mắt vơi đầy
là những lời khai thị” 
Con Chân Hạnh Minh xin chắp bút tri ân và mừng Khánh Tuế - mừng Ngày Tiếp Nối 80 đến Thầy ... Chúng con sẽ mãi mãi là sự "tiếp nối" của thầy! Và thầy là sự tiếp nối của Pháp vốn là! 
Chân Hạnh Minh
Kính Mừng Khánh Tuế Sư Phụ Viên Minh Đại Thọ 80


KHÁNH TUẾ MẶT TRỜI

Thầy chỉ cho con thấy nhành mai
Thấy sen thơm ngát giữa bùn lầy
Thấy nắng trong mưa, cười trong khóc
Thấy tình yêu khắp thế gian này
Thầy tặng cho con một chữ “như”
Tặng con chìa khoá phá ngục tù
Tặng con sự sống trong sinh diệt
Nhận ra hòn đá biết buông thư
Bày tỏ lòng mình viết bài thơ
Vô ngôn có tả được bao giờ
Biết ơn thấm đẫm từng hơi thở
Thầy ơi, thương kính đến vô bờ
Tám mươi mùa nắng bàn chân ấm
Đã dẫm lên đời mấy chông gai
Vén bức màn mây lìa trăng sáng
Trồng lên thơm ngát đóa liên đài
Ngọn gió hôm nay bay nhè nhẹ
Có tiếng chim kêu trước hiên nhà
Hình như trời đất đang hoan hỉ
Mặt trời Khánh tuế sáng ta bà!
Tâm Tịnh Hạnh - 23/2/2023


KHÁNH TUẾ …
…ÁNH SÁNG MẶT TRỜI…
“Soi sáng thực tại”, như mặt trời
“Vi tiếu”, Thầy dạy mỉm cười tự do
“Con đường hạnh phúc”, vô lo
“Sống trong thực tại”, vô cầu vô tranh
“Hiện tiền thực tại” vô thanh
“Thư Thầy Tuyển Tập” hiểu nhanh đạo đời
Tay Thầy chỉ thẳng muôn Người
Vầng Trăng sáng đó muôn đời vẹn nguyên

Tuệ Hương - 23/2/2023

Hình ảnh từ Fanpage Tổ Đình Bửu Long

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét