Trưởng thành tâm linh

... Trưởng thành được ngụ ý là bạn đã về tới nhà. Bạn không còn là đứa trẻ phải lớn lên - bạn đã lớn lên rồi. Bạn đã chạm tới chiều cao của tiềm năng của bạn... 

Điều gì được ngụ ý bởi "trưởng thành tâm linh"?
Chỉ là thức tỉnh tới hư không của bạn. Đây là khó khăn: trưởng thành sẽ không bao giờ cho bạn ý tưởng về hư không. Nhưng chừng nào bạn chưa chạm tới không gian bên trong của bạn, chính là hư không im lặng và trống rỗng như bầu trời... nó là bầu trời bên trong của bạn. Một khi bạn lắng đọng trong bầu trời bên trong của bạn, bạn đã tìm thấy nhà và trưởng thành lớn nảy sinh trong hành động của bạn, trong hành vi của bạn. Thế thì bất kì cái gì bạn làm đều có duyên dáng trong nó. Thế thì bất kì điều gì bạn làm đều là thơ ca trong bản thân nó. Bạn sống thơ ca; việc bước đi của bạn trở thành điệu vũ, im lặng của bạn trở thành âm nhạc.
Trưởng thành được ngụ ý là bạn đã về tới nhà. Bạn không còn là đứa trẻ phải lớn lên - bạn đã lớn lên rồi. Bạn đã chạm tới chiều cao của tiềm năng của bạn. Lần đầu tiên, theo một nghĩa kì lạ bạn không hiện hữu, và bạn hiện hữu. Bạn không trong các ý tưởng cũ, các tưởng tượng, trong việc hiểu cũ của bạn về bản thân bạn. Mọi thứ đã trôi mất hết. Bây giờ cái gì đó mới nảy sinh trong bạn, tuyệt đối mới mẻ và trong trắng, cái biến đổi toàn thể cuộc sống của bạn thành niềm vui. Bạn đã trở thành người lạ với thế giới khổ sở. Bạn không tạo ra khổ cho bản thân bạn hay cho bất kì ai khác. Bạn sống cuộc sống của bạn trong tự do toàn bộ, không có bất kì cân nhắc nào về điều người khác sẽ nói.
Những người bao giờ cũng cân nhắc về người khác và ý kiến của họ, là chưa trưởng thành. Họ phụ thuộc vào ý kiến của người khác; họ không thể làm bất kì cái gì một cách đích thực, chân thực. Họ không thể nói điều họ muốn nói, họ nói điều người khác muốn nghe.
Các chính khách nói những điều mà bạn muốn nghe. Họ cho bạn lời hứa hẹn bạn muốn. Họ biết hoàn toàn rõ rằng họ không thể hoàn thành được những hứa hẹn đó, mà họ cũng chẳng có ý định nào để hoàn thành chúng. Nhưng nếu họ nói đích xác, chân thực, dù tình huống là thế nào, và làm rõ ràng cho bạn rằng nhiều thứ bạn đang yêu cầu là không thể được, rằng chúng không thể nào được thực hiện, họ sẽ bị tống ra khỏi quyền lực. Bạn sẽ không chọn chính khách lương thiện.
Nó là một thế giới rất kì lạ. Nó gần như là nhà thương điên. Nếu, trong nhà thương điên này, bạn trở nên tỉnh táo và nhận biết về bản thể bạn, bạn được phúc lành.

Từ "Thiền: Sét Kim cương"
Tác giả: Osho

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét