HỌC CÁCH HÀNH XỬ VỚI CUỘC ĐỜI


(… Năm sa di La Hầu La 17 tuổi được THẾ TÔN giáo hóa )
1. Này La Hầu La con hãy học cách hành xử của Đất:
Dù người ta có đổ hay rải lên đất những thứ tinh sạch và thơm tho như hương hoa, nước ngọt, sữa thơm… hoặc những thứ hôi hám và dơ dáy như máu mủ, nước tiểu, phân rác… thì đất cũng tiếp nhận thứ ấy một cách rất thản nhiên, không vướng mắc, tự hào cũng không oán thù tủi nhục.
Tại sao?
Vì đất là ĐỊA ĐẠI có dung tích rộng lớn, có khả năng tiếp nhận và chuyển hóa. Nếu tâm con rộng lớn vô lượng như đất thì cũng có thể tiếp nhận và chuyển hóa tất cả bất công, oan ức và những thứ ấy sẽ không làm con buồn tủi và khổ đau.