Audio: Bốn giai đoạn tiến hóa trên con đường giác ngộ giải thoát

1. Hình thành bản ngã ( bản ngã này chỉ mới là bản ngã bản năng): Chính là sống trong vô minh ái dục ( sống với bản năng) ---> hình thành cái ta bản năng có khuynh hướng chọn lựa cảm giác “lạc” để hưởng thụ.

2. Khẳng định và bành trướng bản ngã: (hình thành cái ta tham ái và cái ta tà kiến)
     - Cái ta tham ái Phân biệt, yêu ghét, chọn lựa lấy bỏ...  Phát sinh tư tưởng và quan niệm...Chủ quan trong khổ vui , ngon dở..v...v...---> quan niệm sai lầm...Nên gọi là tà kiến ---> hình thành bản ngã tà kiến .
     - Cái ta tà kiến: muốn thu thập thêm kiến thức thật nhiều, muốn đạt đến thường lạc ngã tịnh...v...v... phát triển tiểu ngã trở thành đại ngã.

3. Bản ngã đầu hàng với Pháp ( Thượng Đế):  Khi mọi nổ lực ham muốn tìm cầu, bất như ý, mọi cố gắng không đi đến đâu, trở thành vô ích ...Nên giao phó cho sự vận hành của Pháp. Chấp nhận tất cả mọi việc đến đi theo sự vận hành của Pháp (Quy y Pháp, Vâng lệnh Thượng Đế).

4. Ph
át hiện ra bản ngã, phát hiện ra Pháp Chân Đế, và phát hiện ra cái bất nhị của Pháp (thấy ra hai mặt của cuộc sống chính là giữ thăng bằng trong cuộc sống) .  Thấy rõ ( tánh, tướng, thể, dụng, nhân, quả, duyên, báo, tác), trải nghiệm, chiêm nghiệm để thấy ra toàn diện bản chất của các Pháp, thấy ra ý nghĩa đích thực của cuộc sống và từ đó sống tùy duyên thuận pháp vô ngã vị tha.

Xin mời click vào dưới đây để tìm hiểu thêm:

*Bốn giai đoạn tiến hóa trên con đường giác ngộ giải thoát - Hỏi đáp


Để sáng tỏ về bốn giai đoạn tiến hóa trên con đường giác ngộ giải thoát, Thầy còn giảng thêm về câu chuyện của bác sĩ Jill Bolte Taylor.
Trong cái thân m
ột trượng này là có cả Tập Đế, Khổ Đế, Đạo Đế và Diệt Đế... 


Theo Bác sĩ Jill Bolte Taylor : "Hạnh phúc và an vui là một nhận thức có thật và thật sự nằm ngay trong não bộ phải của chúng ta mà chúng ta không hề hay biết, cứ mãi loay hoay đi tìm như ở một nơi nào xa xăm."

Để hiểu thêm, xin mời click vào dưới đây: