Cảnh đẹp mùa thu - THIỀN NGÔN

Mỗi người sinh ra trên đời đều có một sứ mạng thiêng liêng cao cả, mà ít ai biết được, đó là học ra bài học của chính mình trong cuộc sống. Bài học đó rất phong phú và đa diện nhưng tựu chung có hai điều chính yếu để thấy ra và giác ngộ, một là thấy ra bản chất thực của đời sống, hai là nội tâm được thanh tịnh trong sáng.

VIÊN MINH

Để thấy ra bản chất thực của đời sống thì càng trải qua nhiều khổ đau bất hạnh chừng nào càng dễ thấy rõ mọi sự đều biến đổi vô thường, không bao giờ như ý và trên đời không có gì thật sự là ta và của ta được cả. Thấy được như vậy gọi là thấy bản chất vô thường, khổ, vô ngã của đời sống, và nhờ thấy như vậy mới không còn nương tựa bám víu bất kỳ điều gì ở đời, tất cả chỉ là tạm bợ, là nhân duyên tan hợp không có gì bền vững, không có gì đáng trông cậy và chấp giữ.

VIÊN MINH

Kẻ đầy đủ đức tốt cũng như kẻ đầy tật xấu đều không ai gần chân lý cả . Gần chân lý là kẻ đã vượt thoát khỏi cả hai . Ðừng lấy thiện mà trừ ác , cũng đừng tìm cách lập lại quân bình giữa hai cái mâu thuẫn ấy , vì làm thế chỉ làm cho đối phương càng mạnh thêm lên . Cái đối lập nầy chỉ chứa chấp phần đối lập kia

Krishnamurti 

Để nội tâm được thanh tịnh thì phải nhờ chịu đựng sóng gió, trải bao thăng trầm chìm nổi mới phát huy được lòng nhẫn nại, cảm thông, thương yêu, dung thứ và buông xả. Có như thế nội tâm mới an bình thanh tịnh và trong sáng được. Đức Chúa cũng nói kẻ nào chịu thiệt thòi trên thế gian này thì sẽ được ưu tiên trên nước Thiên Đàng. Nước Thiên Đàng mà Chúa muốn ám chỉ chính là một nội tâm thanh tịnh trong sáng.

VIÊN MINH

Sống trong hiện tại một cách đầy đủ, toàn diện , là sống với hiện hữu , không phê bình lên án cũng không tìm cách biện minh . Tất cả mọi vấn đề , nhìn qua ánh sáng ấy đều được giải quyết .
Krishnamurti 

Ðừng dừng bước . Hãy để cho mình lăn trôi tự nhiên . Cũng đừng lo nghĩ mình có trôi hay không trôi tới biển cả !
Ðạo gia là người khinh ra mặt tất cả mọi giá trị đã 
được mọi người chấp nhận . Họ cũng đâu sợ vượt qua luật lệ xã hội . Nhân đó họ mới tự do . Họ cũng hoàn toàn tự do đối với bản thân, vì họ là người đã vượt khỏi thị dục cùng ý niệm của chính mình . Cặp mắt của hiền triết mở rộng , không bao giờ tìm cách dối mình .

Jean Grenier 

Nhân vô thập toàn nên đàng sau cái đúng ẩn chứa cái sai và đàng sau cái sai cũng có cái đúng. Trong dương có âm, trong phúc có họa là lẽ thật rất bình thường. Đừng mất thì giờ phân định việc thị phi cho rành mạch đen trắng trong khi tất cả đều chỉ là tương đối trong tục đế mà thôi. Cái đúng với người này có thể sai với người khác, cái phải ở chỗ kia có thể trái ở nơi nọ, cái đang đúng lúc này không hẳn sẽ đúng về sau v.v...

VIÊN MINH

- Hễ còn bị ảnh hưởng của quá khứ, ta không bao giờ gặp được cái mới .

- Nếu ta bảo, đâu có gì mới lạ, ấy là ta nhìn đời với những thành kiến đã qua .
Krishnamurti   

 Ðối với sáng và tối, kẻ phàm thấy có hai, hàng Ðại Thừa thấy "bất nhị" (không có hai). Tánh "bất nhị" là thực tánh chân như. Thực tánh nầy bình đẳng ở muôn vật, bất cứ ở đâu, ở phàm phu không bớt, ở hiền thánh không thêm, ở phiền não không loạn, ở thiền định không lắng. Cái thấy "bất nhị" tuyệt đối ấy chẳng đoạn, chẳng thường, chẳng đi, chẳng đến, chẳng ở trong, chẳng ở ngoài, chẳng ở giữa, chẳng sinh, chẳng diệt, chẳng động, thường trụ chẳng dời. Ðó là Ðạo .
Lục Tổ Huệ Năng

Sống trong hiện tại là sống như đang bơi lội trong dòng nước chảy, chứ không phải nhìn nước đứng trong chai ...Cuộc sống là một sự trôi chảy cuồn cuộn không bao giờ ngưng. Muốn đáp ứng kịp với những luồn sóng của cuộc đời phải nhìn theo cái động của cuộc đời như mình nhìn theo cái động của các lượn sóng ... Mắt phải nhìn theo sự di chuyển mau lẹ của dòng nước không bao giờ trở lại. Bấy giờ ta đâu còn có thì giờ để mà suy tư, giải thích, và cho rằng cái nầy hay, cái kia dở, hoặc chảy như thế nầy mà đừng chảy như thế kia. Không còn người đứng nhìn dòng nước chảy, không có chủ, không có khách: người và dòng nước chảy là một. Không rõ mình trôi theo dòng nước hay dòng nước trôi theo mình .
Krishnamurti

Chân lý là sự thật trần trụi ngay trong nghiệp mệnh thăng trầm biến đổi biểu hiện qua kiếp sống của mỗi con người. Vì vậy mỗi người có một bài học thiền riêng phải tự mình khám phá, không thể bắt chước ai cũng không sao hoán đổi được. Ai biết lắng nghe, học hỏi, chiêm nghiệm bài học của chính đời mình, dù khổ hay vui, dù thành hay bại, người ấy đang thật sự thiền, hay đúng hơn là đang sống giáp mặt với chân lý muôn đời.

VIÊN MINH 

Cũng như mùa xuân luôn luôn đổi mới. Mỗi lần mỗi khác, lá mới có một màu sắc khác, một sự mềm mại khác, một chuyển động khác. Cũng thế, những gì tôi đã nói, nay được nói lại, không phải là một sự lặp lại cái cũ, mỗi lần nghe, ta thấy cái mới lạ của nó không hoàn toàn giống cái trước.
Krishnamurti 

Cuộc đời là trường thiền vĩ đại nhất, cung ứng đầy đủ pháp môn tự nhiên nhất, thiết thực nhất cho mọi căn cơ trình độ, bằng cách trao pháp đến cho từng cảnh ngộ nghiệp duyên của mỗi người. Chính những tình huống thực tại đó là những bậc thầy ngày đêm không mệt mỏi, tình nguyện chỉ dạy cho con sống thiền bằng thân giáo cụ thể và chính xác hơn bất cứ hướng dẫn của vị thiền sư nổi tiếng nào.

VIÊN MINH