Xướng Họa: Đạo - Trí Tuệ

Kính thưa Thầy, con thấy bài thơ thất ngôn bát cú của Thầy rất hay, con xin họa lại góp vui:

Mong tìm Đạo lý giữa Kinh Thư

Chẳng thấy ngay đây pháp vốn như

Đừng mải loay hoay cùng chữ nghĩa

Chớ luôn bép xép với ngôn từ

Vay mượn Phật Kinh xưng pháp khí

Học đòi phương tiện tưởng thiền sư

Chỉ cốt buông tay, đừng dính mắc

Tỏ tường thực tại: Đạo bất hư!


Họa

Trí tuệ không cần học Kinh Thư

Đang là trọn vẹn một chữ như

Buông thiền phương pháp, buông kiến thức

Bỏ pháp hữu vi, bỏ ngôn từ

Không vọng thiên đàng, không cực lạc

Chẳng cầu sở đắc, chẳng thiền sư

Thân tâm cảnh sắc, sanh rồi diệt

Tánh biết soi tường: tỏ thực hư!


Con kính chúc Thầy dồi dào sức khỏe, nguyện lực viên thành.

Kính Thầy,

Con

Trả lời:

Sādhu lành thay! Hoạ rất chuẩn cả ý lẫn lời!
Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét