Sức hút của Phật trường

Tại sao và làm thế nào mà mọi người tới Thầy từ bốn phương trên thế gian này?

Nếu một người nói ra chân lí, người đó chắc chắn sẽ được mọi người tìm tới dù sớm hay muộn - đó là lí do tại sao. 
Điều đó là không thể... nếu bạn đã thốt ra chân lí, mọi người không thể không tới. Họ đang ao ước về điều đó, họ đang khát khao về điều đó, họ đang đói về điều đó; và họ vẫn còn đói trong nhiều kiếp rồi. Một khi gợn sóng chân lí nảy sinh ở bất kì đâu, một bài ca, những người đang đói đó - họ có thể ở bất kì đâu trên hành tinh này - cái gì đó trong vô thức của họ bắt đầu xảy ra. Chúng ta được kết nối trong vô thức; trong cõi sâu nhất của bản thể chúng ta, chúng ta là một.
Nếu một người trở thành vị Phật, thế thì vô thức của mọi người bị xúc động. Bạn có thể không biết một cách có ý thức, nhưng vô thức của mọi người bị xúc động. Điều đó giống như mạng nhện vậy: bạn chạm vào nó từ bất kì đâu và toàn thể mạng nhện bắt đầu rung rinh. Chúng ta là một trong nền tảng của mình. Chúng ta là một trong cơ sở của mình. Chúng ta giống như một cây mạnh mẽ cứng cáp, đứng đơn độc giữa đồng - to lớn, khổng lồ, với tán lá lớn. Lá có hàng triệu, cành có rất nhiều, nhưng tất cả phụ thuộc vào một thân cây vững chắc, và tất cả chúng bắt rễ vào một đất. Nếu một lá được chứng ngộ, toàn thể cây sẽ biết điều đó một cách vô ý thức ... “cái gì đó đã xảy ra.”
Những người đang tìm kiếm chân lí một cách có ý thức sẽ là người đầu tiên bắt đầu chuyển động. Vô thức sẽ có những gợn sóng.
(...)
Đấy không phải là phép màu. Đấy là quá trình đơn giản về cách mọi việc xảy ra.
Bạn hỏi tôi: “Tại sao và làm thế nào mà mọi người tới với Thầy từ bốn phương trên thế gian này?”
Khoảng cách không phải là vấn đề; tìm kiếm, đói, khát mới là vấn đề. Nếu ai đó đang tìm kiếm, sớm hay muộn người đó sẽ đi tới biết về tôi - đôi khi tình cờ - và người đó sẽ bắt đầu có sức kéo về tôi. Hàng triệu người đang tìm kiếm, và càng nhiều người quanh tôi, và càng nhiều người bắt đầu đi sâu hơn vào bản thể họ, càng nhiều người sẽ trở nên bị kéo về chỗ này. Thế thì đấy sẽ không chỉ là mình tôi kéo họ, không chỉ mình tôi khuấy động chiều sâu của họ - toàn thể chỗ này ở đây sẽ bắt đầu kéo. Nó có thể trở thành một trung tâm từ lực.
Điều đó tuỳ thuộc vào bạn, vào việc bạn bắt đầu chuyển động bao xa vào trong bản thể bạn, bạn hoà điệu bao xa với tôi, buông xuôi của bạn sâu thế nào.


Từ "Tâm kinh"

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét