Xướng Họa: CỘI NGUỒN


Xướng

Nếu kiếp sống người, giả vay, tạm bợ
Nghèo khổ dân, quan danh tiếng lẩy lừng
Cũng tròn lăn trong sinh tử chẳng dừng
Khai phóng đi những cái nhìn định kiến!Biết khi nào tuỳ duyên nhưng bất biến
Bản tánh mọi người ai cũng như ta
Vạn vật NHƯ THỊ, tinh tuý nhận ra
Thực tánh Pháp vốn luôn là hoàn hảo

Hiểu đích thực điều chi là mộng ảo
Biển đại dương tĩnh lặng sóng không lan
Trăng vẫn đây khi dừng gió mây tan
Uyên nguyên ngàn đời nẽo về nguồn cội

Huệ Hương

(Thân tặng trang Cội Nguồn)

Họa

Quán trọ trần gian, kiếp người tạm bợ
Nhân ngã loanh quanh danh vọng lẫy lừng
Tịch nhiên không trụ sinh tử bặt dừng
Buông xả hoàn toàn, Chân Như thị hiện

Khi xúc chạm đời tâm không sầu động
Nhân quả chỉ là pháp mở đường ta
Mắt thương nhìn đời, tâm rộng mở ra
Pháp nơi mỗi người vốn luôn hoàn hảo

Tâm, không vọng cầu còn đâu mộng ảo
Tinh khôi tĩnh lặng gợn sóng không lan
Ngã Pháp đều không tự tại mây tan
Ngay "cái đang là" uyên nguyên  nguồn cội.

NT