Xướng Họa: NGHỆ THUẬT SỐNGXướng

Nếu chấp nhận "Sống phải là Nghệ thuật"
Không theo khuôn, chẳng dựa công thức nào
Tự mình luôn tỉnh thức, chánh niệm cao
Sống trọn vẹn với niềm vui sáng tạo

Phải "sống như là" trong phút giây hiện tại
Tâm rối bời khiến suy nghĩ lan man
Kiên nhẫn, chú tâm, sáng suốt, bình an
Là tô điểm cuộc đời thêm giá trị

Đừng ứng xử với nhau như người máy * ( robot)
Quan hệ Ta, Người tốt đẹp như nhiên
Phản ảnh Pháp thực hành trong nhu nhuyễn
Nghệ thuật đó "Tính thiêng liêng cuộc sống "

Huệ Hương


Họa

Sống chân thành cởi mở là nghệ thuật
Lòng yêu thương không vương vấn nơi nào
Không chấp trước, cùng phân biệt thấp cao
Tùy duyên thuận pháp, bình thường giản dị

Sống điềm nhiên từng phút giây hiện tại
Buông não phiền cùng nghĩ ngợi lan man
Định tĩnh, trong lành, sáng suốt bình an
Trả lại Pháp vốn uyên nguyên hoàn hảo!

Sống trải lòng từ, phải đâu người máy
Tương giao nào cũng trọn vẹn như nhiên
Vỡ mộng đời về nguồn cội thiêng liêng
Vẫy tay chào, mỉm nụ cười hạnh phúc.


NT