Xướng Họa: Chúc Tết - Xuân
1. Chúc Tết 

Én lượn từng đàn tung cánh bay
Đón chào xuân mới nắng nghiêng say
Quê nhà khai bút trao thư pháp
Đất khách làm thơ dâng kính Thầy
Thầy chúc Chúng, tùy duyên thuận pháp
Con cầu Thầy, sống khỏe từng ngày
Muôn nơi bá tánh ca vang khúc
Thực tại mùa xuân ai có hay! 


NT 


2. XUÂN

Xướng

Chểnh mảng mùa Xuân vẫn tới gần
Muôn nghìn hồng tía quá thanh tân
Sắp về lũ lượt thân cùng thể
Sẽ đến huy hoàng mỹ với nhân
Thân thiết như hồn thanh thiếu nữ
Thuần nhiên tợ mộng tuyết băng tâm
Người từ xa lắc về thăm viếng
Xuân sắc quê hương đẹp quá chừng.

Bùi GiángHọa

Xuân khai không gọi vẫn tới gần
Rạng rỡ hoàng mai nét thanh tân
Không gian - cảnh vật điềm nhiên thở
Vũ trụ - muôn loài vốn chân nhân
Âm thầm góc phố tranh thư pháp
Lặng lẽ bên đời đóa hoa Tâm.
Thoáng chốc ngày xuân đi rồi đến
Đời người bài học quý quá chừng!


NT