Xướng Họa: Một Vầng TrăngXướng

Bước chân nào còn đồng vọng âm vang
Nơi phố cổ, không - thời - gian đứng lại!
Mưa tơi bời, gió trêu thân tứ đại!
Người mỉm cười, mây nước một màu thôi!

Nay trở về đứng trên đỉnh Không ngôi
Ôm ba cõi, vui tà dương đậm nhạt
Những thề bồi, đã tròn tâm Lữ Hạc
Lộng góc trời ngan ngát Một Vầng Trăng!

Ôi, Cửa sài! Vằng vặc một Sơn Tăng!

(Kính dâng Sư Thúc - Cảm xúc ST cùng
chư tăng trì bình khất thực dưới mưa)
Melbourne – Australia
Ngày 28/12/ 2016
Viên Hướng

Họa

Hình thì hiện bóng, mà âm thì có vang!
Đạo tình đẹp ở Melbourne, nước mây còn giữ lại
Tập hít thở, điều hoà thân tứ đại!
Nắng mưa chừ, chi sá, mỉm cười thôi!

Trò dâu bể, đổi chỗ, thay ngôi!
Ảo ảnh sắc màu, dẫu tía hồng đậm nhạt
Uống nước nguồn trong, quen nòi dã hạc
Nên ngàn đời, bạn hữu gió cùng trăng!

“Cửa củi” vào ra, chỉ là một gã sơn tăng!

(Tặng Viên Hướng cùng chư phật tử Melbourne)
Minh Đức Triều Tâm Ảnh