Kính Mừng Khánh Tuế Lần Thứ 88 Ngài Trưởng Lão Kim Triệu


1. Cánh Hương Khẽ Va Động Sương Mù


Ôi!
Hạnh phúc làm sao
May mắn xiết bao
Thiền sư Khippapañño của Việt Nam ta
Đã nhiều năm lặn lội, khổ cầu
Vẹt đôi dép mòn rách
Trải chiếc thân gầy khô
Hằng chục năm
Theo hầu
Ngồi dưới chân
Chư thiền sư long tượng
Đắc diệu pháp tự tâm
Từ ngón tay kinh điển
Rồi bôn ba
Vì thương đời
Không quản khổ lao
Gần chín mươi xuân thu
Vẫn còn dựng phướn mảnh Tăng bào
Chiến thắng si mê
Chiến thắng não phiền
Cho người người con Phật
Vốn đức tánh khiêm cung
Nụ cười hỷ xả
Ngài khắc đậm vào lòng ngƣời
Niềm tín mộ sâu xa
Ngài lại còn nhún nhường,
Kham nhẫn, vị tha
“Đức núi lớn
Lại ví mình vô đức
Có thực học
Lại nói mình ít học”
Chỉ biết dạy thiền
Không biết thuyết giảng cao siêu
Đi đứng, nói năng
Thong thả, ít lời
Nhỏ nhẻ uống ăn
Như thực phẩm của cánh chim trời không khác
Lại còn sẻ chia phần mình
Chút cỏ rau đạm bạc
Có lẽ ngài còn muốn chia phần
Cả hơi thở của mình luôn!

Ôi!
Giữa thế gian
Nặng vật, nặng tiền
Ngài nhẹ hẫng
Chẳng có gì trói buộc
Chùa Kỳ Viên- Hoa Thịnh Đốn trú chân
Dựng xây Thích Ca Thiền viện
Rừng Tâm Pháp
Cho người tu hiền thiện
Tất cả cho đời
Chẳng có cái “của mình đâu”
Mình hạc, xương mai
Hiến tặng biển dâu
Cho tất cả
Chẳng cần thế gian đền đáp!
Ngọn gió đi qua
Mặc khóm cây xào xạc
Con chim qua hồ
Lưu bóng làm chi!
Cuộc đời ngài là chiếc bóng vô vi
Là cánh hạc mù sương
Chẳng thiết mây trời để dấu!
Trí tuệ bập bùng
Và từ bi nung nấu
Hằng trăm khóa thiền
Nhẹ nhàng vén lớp vô minh
Hiện thân ngài
Là bối diệp chơn kinh
Là lóng lánh trăng sao
Cho cõi đời tăm tối!

Ôi!
Tôi muốn mượn lưỡi kiếm thiêng
Khắc tên ngài trên biển cát
Mượn tượng mây ngàn trùng
Viết công hạnh vô danh
Nhưng mà các bậc chân sư
Thường không muốn để lại dấu chân
Ở và về
Đến và đi
Tựa như muôn đời bất động
Tựa như hình
Mà không hề hiện bóng
Giải thoát, rỗng không
Như chưa có mặt bao giờ
Vì Niết-bàn vốn không ngã, không ta
Không sở đắc
Cũng không hề duyên khởi!
Kính lạy ngài,
Bởi ngôn từ vụng dại
Đã dám hữu vi
Đặc tả chân dung!
Con đã đốt cháy tế bào
Trái tim
Và tư tưởng để viết lên
Vẫn sợ hãi vô cùng
Ngại ngài quở đa ngôn đa sự!
Ôi!
Ngài là cánh hương
Khẽ va động sƣơng mù
Nhưng muôn năm bất tử!

Kính Mừng Khánh Tuế Lần Thứ 88 Ngài Trưởng Lão Kim Triệu

Viết tại Mai Trúc Am
Huyền Không Sơn Thượng, Huế, Việt Nam
Hậu học Tỳ-khưu Sīlaguṇo Giới Đức
(Minh Đức Triều Tâm Ảnh)



2. Tri Ân

Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật,
Kính bạch Ngài trưởng lảo Thiền sư.
Kính bạch chư tôn đức Tăng già.
Kính thưa quý cô Tu nữ cùng toàn thể chư Phật tử hiện diện hôm nay.
Trãi qua những bước thăng trầm
Mới hay bậc trí giữ Tâm làm đầu
An nhiên giữa cuộc bể dâu
Khổ đau nhẫn được đạo mầu chẳng xa.
Thật vậy, chúng con không thể diễn tả hết được lòng tri ân đến ngài với tất cả những gì ngài đã ân cần quan tâm và dạy bảo chúng con.
Biết bao câu ca dao tục ngữ ca ngợi về công lao Thầy Cô với ân dưỡng dục dạy học trò nên người nhưng với chúng con nói riêng và bao hàng Phật tử nói chung chữ Thầy như vẫn chưa lấp đầy được lòng biết ơn vô cùng của chúng con khi nghĩ về ngài, một người Cha Tinh thần kính yêu, một bậc Đạo sư giản dị uyên thâm, một ruộng phước điền bao dung của hàng Phật tử.
Thật duyên phước to lớn cho chúng con khi được ngài khai tâm mở trí để có được Chánh kiến, nghe những lời Pháp nhũ ngài ban mà chúng con được vững bước trên con đường Chánh Pháp từng bước hoàn thiện thân, tâm. Chúng con như được tiếp thêm sức mạnh và niềm tin Chánh tín khi nương nhờ bóng từ bi của ngài. Chúng con thường tự nhủ rằng có lẽ đây là hạnh quả lành mà chúng con đã gieo được trong quá khứ nên đời nay chúng con được thọ nhận đặc ân này.
Ngài như vị Bồ Tát vì mục đích cứu độ chúng sanh hướng về Phật quả chẳng ngại gian lao, khổ ải…hoằng pháp lợi sanh, dẫn dắt hàng tứ chúng vì vô minh chìm đắm trong biển đời đau khổ được giải thoát đến bến bờ an vui. Ơn đức này chúng con kể sao cho xiết? Để tỏ lòng biết ơn chân thành của chúng con đối với ân giáo hóa của ngài, chúng con nguyện tinh tấn tu hành, một lòng noi theo những lời ngài dạy bảo để đền đáp thâm ân trong muôn một.
Nhân ngày Lễ Tạ Ơn, và chúc mừng Khánh Thọ lần thứ 86 cuả Ngài thành kính dâng nén tâm hương, chúng con xin nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ cho Ngài ngũ ấm duyên hòa, pháp thể khinh an, Phật pháp quang huy, viên thành hạnh nguyện, Ngài mãi là cây đại thọ trong rừng già Phật giáo, là bóng mát và điểm tựa cho chúng con vững bước trên con đường giải thoát.
Dẫu biết rằng với người xuất gia tu hành, khi nói về tuổi đời không là chuyện quan trọng bằng tuổi đạo, hạ lạp, nhưng kỷ niệm sinh nhật cũng là một dịp để chúng con mừng Ngài thêm một tuổi đời, một tuổi đạo. Nhân kỷ niệm lần thứ 86 Khánh thọ cuả Ngài, chúng con xin thành kính dâng lên ngài 86 đoá hoa hồng để bày tỏ tấm long kính quý cuả chúng con đối với vị ân sư cao cả.Ngưỡng mong ngài từ mẫn nạp thọ và chứng minh cho hàng Phật tử chúng con được thừa ân công đức."


Kính mừng Khánh Tuế Lần Thứ 86 Ngài Trưởng Lão Kim Triệu
Tỳ Khưu Khánh Hỷ