Lịch trình và Pháp thoại Thầy Viên Minh giảng tại Hoa Kỳ
Thầy đã giảng  Irving và Austin Texas, hiện đang ở Minnesota khoảng một tuần rồi trở về Fort Worth một tuần nữa, đến 31/5 đi Houston giảng khoảng một tuần, 8/6 đến Sacramento CA. Trong thời gian giảng  đây thầy sẽ đi San Francisco và giảng thêm ở San Jose, 14/6 thầy đi giảng ở Seattle Washington. 23/6 trở về Texas để 26/6 trở về Việt Nam.


Lịch trình dự kiến của Thầy Viên Minh tại Mỹ:

01/5 --> 12/5 : Irving Texas - Liên Hoa, thăm các chùa Nguyên Thuỷ VN tại Texas.
13/5 --> 24/5 : Minnesota
25/5 --> 30/5 : Fort Worth - Chùa Hương Đạo
01/6 --> 08/6 : Houston - Hội trường
08/6 --> 14/6 : Sacramento California - Thiền Viện Diệu Nhân
14/6 --> 23/6 : Seatle Washington - Chùa Cổ Lâm
24/6 --> 26/6 : Chùa Liên Hoa, Texas.
26/6 : Về Việt Nam


Sau đây xin mời nghe Pháp Thoại Thầy giảng tại: 
1. Chùa Linh Sơn Austin.
Đặc biệt trong buổi thuyết giảng này, Thầy giảng giải thêm về nghĩa kinh Pháp Hoa ...
                                           

2. Chùa Hương Đạo - Fort Worth, Texas - U.S.A.

Tại Đại Lễ Tam Hợp (Vesak) Phật Lịch 2557 - 25 tháng 5 năm 2013, nhằm ngày 16 tháng 4 Âm Lịch - Quý Tỵ.
Thầy giảng về "TÂM SÂN"


Và dưới đây Thầy giảng về Nguyên Lý Thiền và Hỏi Đáp...v...v...
Xin mời click vào xem: