Thơ và Tranh Thủy Mặc (THẦY VIÊN MINH)‏
Chuyển tiếng hải triều lòng tỉnh mộng
Đem thơ tịnh thủy rửa bụi trần

Viên Minh dịch