Pháp Môn Tuệ Quán & Giáo Lý A Tỳ Đàm (Vi Diệu Pháp) - Sư Giác Nguyên giảng tại Sydney Burmese Buddhist Vihara


 Những bài Pháp Thoại Căn Bản về Pháp Môn Tuệ Quán & Giáo Lý Giáo Lý A Tỳ Đàm (Vi Diệu Pháp)

1. Vài nét tiêu biểu về chúng sanh và vũ trụ ( Sáng chủ nhật 03/03/2019)2. Bốn Loại Nghiệp - Vũ Trụ & Con Người Theo Giáo Lý A Tỳ Đàm (Trưa chủ nhật, 03/03/2019)

10. Vài nét về Pháp Hành Thiền Quán (Tối thứ bảy, 10/03/2019)11. Tứ Niệm Xứ - Trả Lời Câu Hỏi (Sáng chủ nhật, 10/03/2019)


12. VÔ MINH TRONG 4 ĐẾ & HÀNH TRÌNH GIẢI THOÁT LÀ SỰ BUÔNG BỎ (Trưa chủ nhật, 10/03/2019)


13. Hỏi Đáp Phật Pháp (Tối chủ nhật, 10/03/2019)

 


Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét